مشاهده همه 17 نتیجه

آماده سازی ورزشکاران کودک و نوجوان

۳۱۹۰۰۰ تومان

آناتومی تمرین وزنه های آزاد

۱۳۹۰۰۰ تومان

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

۲۲۹۰۰۰ تومان

اصول فعالیت های بدنی اروپا برای مربیان ورزش

۱۹۹۰۰۰ تومان

اصول گرم کردن بر اساس عوامل فیزیولوژیکی در انواع ورزش ها

۱۵۹۰۰۰ تومان

اصول مربیگری ورزشی با تأکید بر رشته های ورزشی

۹۹۰۰۰ تومان

اصول و روش های توسعه چابکی و تندی حرکات ورزشی

۱۰۹۰۰۰ تومان

اصول و مبانی تمرین با محدودیت جریان خون

۸۹۰۰۰ تومان

تئوری و روش شناسی تمرین

۳۷۹۰۰۰ تومان

تئوری و روش شناسی تمرین (حامدی نیا)

۳۰۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی در مدارس

۲۱۹۰۰۰ تومان

تمرینات قدرتی ویژه دستورالعمل های کاربردی برای مربیان

۹۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرین (اصول و روش شناسی تمرینات ورزشی)

۱۲۹۰۰۰ تومان

علم تمرین

۱۵۹۰۰۰ تومان

علم تمرین در مدارس

۷۹۰۰۰ تومان

مبانی تربیت بدنی علم تمرین و ورزش

۱۵۹۰۰۰ تومان

مربیگری موفق

۴۶۹۰۰۰ تومان

علم تمرین زاییده همه اطلاعات علمی درباره ورزش و تمرین است. این اطلاعات همراه با تجربه و دانش، به مربی کمک می‌کند تا برنامه تمرینی موثری برای بالا بردن سطح آمادگی ورزشکار طراحی و اجرا کند. برای تحقق اهداف تمرین، باید یافته‌ها و فن‌های چند شاخه از علم را به‌کار گرفت، ازجمله تغذیه، روان‌شناسی، مدیریت، بیومکانیک و بیوشیمی، … . بنابراین علوم تمرین، یعنی در مجموع دانش‌هایی که برای رسیدن ورزشکار به اوج عملکرد مورد نیاز است.

پیش از آن که مربی بتواند یک برنامه تمرین ورزشی مؤثر و بلندمدت را ارائه کند، باید بداند که تمرین، یک فرآیند همراه با نظام است؛ پس برای بهره‌گیری از مزایای آن، باید اصول معینی را رعایت کند. شناخت این اصول و رعایت آن‌ها در برنامه‌ریزی و تمرینات، باعث موفقیت مربیان خواهد شد.

مجموعه «علم تمرین»، در قالب 20 عنوان کتاب، مباحث متنوع و مرتبط با حوزه علم ورزش را مورد بررسی قرار می‌دهد. مبانی تمرینات قدرتی، زمان‌بندی تمرین، تئوری و روش‌شناسی تمرین، اصول برنامه‌ریزی تمرین و فعالیت ورزشی، طراحی تمرین برای گروه‌های مختلف ورزشی، قدرت و توان در ورزشکاران و زمان‌بندی تمرینات قدرتی در ورزش‌های مختلف، موضوعات مطرح شده در برخی از این کتاب‌هاست.