نمایش 1–24 از 78 نتیجه

آئین نگارش زبان فارسی (با تأکید بر مهارت نوشتن)

۱۶۹۰۰۰ تومان

آشنایی با پایگاه های معتبر علمی و روش های جستجوی اطلاعات

۷۹۰۰۰ تومان

آنچه مدیران باید بدانند

۸۹۰۰۰ تومان

اخلاق و حقوق ورزشی

۱۵۹۰۰۰ تومان

اداره سازمان های ورزش

۱۷۹۰۰۰ تومان

ارتباطات عمومی در ورزش

۹۹۰۰۰ تومان

استراتژی بازاریابی ورزشی

۳۲۹۰۰۰ تومان

استناددهی و منبع نویسی در علوم ورزشی

۴۹۰۰۰ تومان

اصول و مبانی مدیریت ورزشی

۹۹۰۰۰ تومان

اصول،مبانی و فلسفه علوم ورزشی و تربیت بدنی

۷۹۰۰۰ تومان

بازاریابی جهانی در ورزش

۲۱۹۰۰۰ تومان

بازاریابی فوتبال

۲۴۹۰۰۰ تومان

بازاریابی ورزشی (یک نگاه راهبردی)

۲۹۹۰۰۰ تومان

برندهای ورزشی

۱۸۹۰۰۰ تومان

بینش های برندسازی در ورزش

۶۹۰۰۰ تومان

پویایی های گروهی (موضوعات معاصر)

۱۶۹۰۰۰ تومان

پیوند رسانه و ورزش

۱۰۹۰۰۰ تومان

تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته

۲۱۹۰۰۰ تومان

تدوین برنامه های موفق حمایت مالی در ورزش

۱۱۹۰۰۰ تومان

توسعه برنامه های موفق بازاریابی ورزشی

۸۹۰۰۰ تومان

چگونه یک مربی خصوصی موفق شویم؟

۱۵۹۰۰۰ تومان

حقوق ورزشی

۱۳۹۰۰۰ تومان

راهنمای حمایت مالی در ورزش

۵۹۰۰۰ تومان

راهنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

مدیریت ورزشی، یكی از مدیریت‌های جدیدی است كه از چند دهه پیش در دانشگاه‌های معتبر جهانی به‌عنوان یكی از گرایش‌ها و تخصص‌های رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سطوح مختلف كارشناسی، كارشناسی ارشد و مقطع دكتری جایگاه ویژه‌ای برای خود یافته است. امروزه نگرش دانشگاهی و علمی به این گرایش دستاوردها و یافته‌های پژوهشگران و متخصصان این رشته است.

مدیریت ورزشی بیان سازماندهی، برنامه‌ریزی، هدایت و كنترل فعالیت‌های ورزشی است و ورزش به‌عنوان پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف تأثیرگذار است. فلسفه وجودی مدیریت در تربیت بدنی، بیانگر این حقیقت است كه مقوله تربیت بدنی و ورزش به‌عنوان یک تشكیلات گسترده و در عین‌حال پیچیده نیاز به داشتن مدیران ماهر و كارآمد در سطوح مختلف دارد . پس بنابراین وجود مدیرانی كارآمد و اثربخش برای سازمان‌ها و به‌ ویژه سازمان‌های ورزشی، امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است .

مجموعه « مدیریت ورزشی » شامل 54 عنوان کتاب در موضوعات متنوع و مرتبط با این حوزه است. اصول و مبانی مدیریت ورزشی، کارآفرینی در ورزش، استراتژی بازاریابی ورزشی، متون تخصصی در مدیریت ورزشی، مهارت‌های ارتباطی در ورزش و مدیریت امنیت برای ورزش‌ها و رویدادهای ویژه، ازجمله کتاب‌های این مجموعه است.