نمایش 1–24 از 72 نتیجه

آئین نگارش زبان فارسی (با تأکید بر مهارت نوشتن)

۷۹۰۰۰ تومان

آشنایی با پایگاه های معتبر علمی و روش های جستجوی اطلاعات

۵۹۰۰۰ تومان

آنچه مدیران باید بدانند

۳۹۰۰۰ تومان

اخلاق و حقوق ورزشی

۳۹۹۰۰ تومان

اداره سازمان های ورزش

۹۹۰۰۰ تومان

ارتباطات عمومی در ورزش

۶۹۰۰۰ تومان

استراتژی بازاریابی ورزشی

۱۶۹۰۰۰ تومان

استناددهی و منبع نویسی در علوم ورزشی

۱۵۰۰۰ تومان

اصول و مبانی مدیریت ورزشی

۶۹۰۰۰ تومان

اصول،مبانی و فلسفه علوم ورزشی و تربیت بدنی

۵۹۰۰۰ تومان

بازاریابی جهانی در ورزش

۹۹۰۰۰ تومان

بازاریابی فوتبال

۱۳۹۰۰۰ تومان

بازاریابی ورزشی (یک نگاه راهبردی)

۱۷۹۰۰۰ تومان

برندهای ورزشی

۶۹۰۰۰ تومان

بینش های برندسازی در ورزش

۴۹۰۰۰ تومان

پویایی های گروهی (موضوعات معاصر)

۸۹۰۰۰ تومان

پیوند رسانه و ورزش

۵۹۰۰۰ تومان

تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته

۱۲۹۰۰۰ تومان

تدوین برنامه های موفق حمایت مالی در ورزش

۴۹۰۰۰ تومان

توسعه برنامه های موفق بازاریابی ورزشی

۴۹۰۰۰ تومان

چگونه یک مربی خصوصی موفق شویم؟

۷۹۰۰۰ تومان

حقوق ورزشی

۹۹۰۰۰ تومان

راهنمای حمایت مالی در ورزش

۳۹۰۰۰ تومان

راهنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی

۲۹۹۰۰ تومان

مدیریت ورزشی، یكی از مدیریت‌های جدیدی است كه از چند دهه پیش در دانشگاه‌های معتبر جهانی به‌عنوان یكی از گرایش‌ها و تخصص‌های رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی در سطوح مختلف كارشناسی، كارشناسی ارشد و مقطع دكتری جایگاه ویژه‌ای برای خود یافته است. امروزه نگرش دانشگاهی و علمی به این گرایش دستاوردها و یافته‌های پژوهشگران و متخصصان این رشته است.

مدیریت ورزشی بیان سازماندهی، برنامه‌ریزی، هدایت و كنترل فعالیت‌های ورزشی است و ورزش به‌عنوان پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف تأثیرگذار است. فلسفه وجودی مدیریت در تربیت بدنی، بیانگر این حقیقت است كه مقوله تربیت بدنی و ورزش به‌عنوان یک تشكیلات گسترده و در عین‌حال پیچیده نیاز به داشتن مدیران ماهر و كارآمد در سطوح مختلف دارد . پس بنابراین وجود مدیرانی كارآمد و اثربخش برای سازمان‌ها و به‌ ویژه سازمان‌های ورزشی، امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است .

مجموعه « مدیریت ورزشی » شامل 54 عنوان کتاب در موضوعات متنوع و مرتبط با این حوزه است. اصول و مبانی مدیریت ورزشی، کارآفرینی در ورزش، استراتژی بازاریابی ورزشی، متون تخصصی در مدیریت ورزشی، مهارت‌های ارتباطی در ورزش و مدیریت امنیت برای ورزش‌ها و رویدادهای ویژه، ازجمله کتاب‌های این مجموعه است.