نمایش 1–24 از 111 نتیجه

آزمایش خون و ورزشکاران

۱۶۹۰۰۰ تومان

آزمون ها و ارزیابی های ورزشی NSCA

۲۴۹۰۰۰ تومان

آزمون های ارزیابی عملکرد حرکتی

۱۲۹۰۰۰ تومان

اخلاق در فیزیولوژی ورزش

۴۹۰۰۰ تومان

ارزیابی کاربردی عملکرد جسمانی انسان

۲۵۹۰۰۰ تومان

اصول بنیادی فیزیولوژی ورزشی (2) (سنجش عملکرد و موضوعات ویژه فعالیت وزشی)

۷۹۰۰۰ تومان

اصول تجویز تمرینات ورزشی برای افراد مبتلا به دیابت نوع 2

۲۲۹۰۰۰ تومان

اصول و سازگاری عملکرد ورزشی در محیط های گرم

۱۱۹۰۰۰ تومان

الکتروکاردیوگرام (ECG)

۱۶۹۰۰۰ تومان

اندوکرینولوژی فعالیت بدنی و ورزش

۳۲۹۰۰۰ تومان

بیوانرژی فعالیت ورزشی

۲۴۹۰۰۰ تومان

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی

۱۹۹۰۰۰ تومان

بیوشیمی ورزشی

۵۹۹۰۰۰ تومان

بیوشیمی ورزشی به زبان ساده

۷۹۰۰۰ تومان

بیولوژی پایه و درک رایج از عضله اسکلتی

۲۵۹۰۰۰ تومان

پاسخ های قلبی – عروقی به فعالیت های ورزشی

۶۹۰۰۰ تومان

پایش تمرین و عملکرد در ورزشکاران

۲۴۹۰۰۰ تومان

پایش تمرینات و عملکرد ورزشکاران

۱۷۹۰۰۰ تومان

تجویز فعالیت ورزشی

۱۶۹۰۰۰ تومان

تمرینات قدرتی برای افزایش سرعت ورزشکاران

۷۹۰۰۰ تومان

تمرینات ورزشی برای بهبود قلب

۷۹۰۰۰ تومان

تنظیم بیولوژیایی فعالیت بدنی

۱۹۹۰۰۰ تومان

تنفس صحیح برای عملکرد بهینه

۵۹۰۰۰ تومان

توانبخشی قلبی

۸۹۰۰۰ تومان

فیزیولوژی ورزشی دانشی است که به مطالعه واکنش دستگاه‌های بدن به فعالیت منظم بدنی (ورزش) می‌پردازد. در واقع فیزیولوژی ورزش به این مقوله می‌پردازد که با انجام تمرینات ورزشی چه اتفاقی در بدن افتاده و استرس ناشی از ورزش چه تغییری در کارکرد اعضا و دستگاه‌های مختلف بدن ایجاد می‌کند.

فیزیولوژی ورزش شامل 4 بخش فراگیر است:
آمادگی جسمانی
فیزیولوژی ماهیچه‌ها
فیزیولوژی گردش خون و فیزیولوژی تنفس.

بدن انسان برای اینکه بتواند نقش خود را به‌طور مؤثر در زندگی ایفا کند، باید از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار باشد، یعنی به‌طور مداوم انرژی لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. وقتی سخن از آمادگی جسمانی به میان می‌آید، مقصود از آن داشتن چنان قلب، رگ‌های خونی و شش‌ها و ماهیچه‌هایی است که بتوانند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند و با شور و نشاط تمام در فعالیت‌ها و تفریحات سالمی شرکت کنند که افراد عادی و غیرفعال از انجام آن‌ها ناتوانند.

مجموعه « فیزیولوژی ورزشی »، با تنوع موضوعی فراوان در بیش از 50 عنوان کتاب، موضوعاتی همچون بیوشیمی ویژه علوم ورزشی، فیزیولوژی ورزشی مولکولی، فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری‌ها، فیزیولوژی و متابولیسم سلولی، فعالیت ورزشی ویژه سالمندان و فیزیولوژی ورزشی زنان را مورد بررسی قرار می‌دهد.