نمایش 1–24 از 104 نتیجه

آزمایش خون و ورزشکاران

۸۹۰۰۰ تومان

آزمون ها و ارزیابی های ورزشی NSCA

۱۵۹۰۰۰ تومان

آزمون های ارزیابی عملکرد حرکتی

۸۹۰۰۰ تومان

اخلاق در فیزیولوژی ورزش

۱۹۹۰۰ تومان

ارزیابی کاربردی عملکرد جسمانی انسان

۱۲۹۰۰۰ تومان

اصول و سازگاری عملکرد ورزشی در محیط های گرم

۳۵۰۰۰ تومان

الکتروکاردیوگرام (ECG)

۵۹۰۰۰ تومان

اندوکرینولوژی فعالیت بدنی و ورزش

۲۱۹۰۰۰ تومان

بیوانرژی فعالیت ورزشی

۱۲۹۰۰۰ تومان

بیوشیمی و متابولیسم فعالیت ورزشی

۱۵۹۰۰۰ تومان

بیوشیمی ورزشی

۲۸۹۰۰۰ تومان

بیوشیمی ورزشی به زبان ساده

۴۹۰۰۰ تومان

بیولوژی پایه و درک رایج از عضله اسکلتی

۱۵۹۰۰۰ تومان

پاسخ های قلبی – عروقی به فعالیت های ورزشی

۳۴۰۰۰ تومان

پایش تمرین و عملکرد در ورزشکاران

۱۲۹۰۰۰ تومان

پایش تمرینات و عملکرد ورزشکاران

۱۲۹۰۰۰ تومان

تجویز فعالیت ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

تمرینات قدرتی برای افزایش سرعت ورزشکاران

۵۹۰۰۰ تومان

تمرینات ورزشی برای بهبود قلب

۴۹۰۰۰ تومان

تنظیم سلولی و مولکولی سازگاری به فعالیت ورزشی جلد اول

۵۹۰۰۰ تومان

تنفس صحیح برای عملکرد بهینه

۴۹۰۰۰ تومان

توانبخشی قلبی

۴۹۰۰۰ تومان

جنبه های بالینی و ژنتیکی مرگ ناگهانی قلبی در پزشکی ورزشی

۴۴۰۰۰ تومان

جنبه های ژنتیکی و مولکولی عملکرد ورزشی

۱۸۹۰۰۰ تومان

فیزیولوژی ورزشی دانشی است که به مطالعه واکنش دستگاه‌های بدن به فعالیت منظم بدنی (ورزش) می‌پردازد. در واقع فیزیولوژی ورزش به این مقوله می‌پردازد که با انجام تمرینات ورزشی چه اتفاقی در بدن افتاده و استرس ناشی از ورزش چه تغییری در کارکرد اعضا و دستگاه‌های مختلف بدن ایجاد می‌کند.

فیزیولوژی ورزش شامل 4 بخش فراگیر است:
آمادگی جسمانی
فیزیولوژی ماهیچه‌ها
فیزیولوژی گردش خون و فیزیولوژی تنفس.

بدن انسان برای اینکه بتواند نقش خود را به‌طور مؤثر در زندگی ایفا کند، باید از آمادگی جسمانی خوبی برخوردار باشد، یعنی به‌طور مداوم انرژی لازم را در اختیار داشته باشد تا بتواند وظایف خود را به نحو احسن انجام دهد. وقتی سخن از آمادگی جسمانی به میان می‌آید، مقصود از آن داشتن چنان قلب، رگ‌های خونی و شش‌ها و ماهیچه‌هایی است که بتوانند وظایف خود را به‌خوبی انجام دهند و با شور و نشاط تمام در فعالیت‌ها و تفریحات سالمی شرکت کنند که افراد عادی و غیرفعال از انجام آن‌ها ناتوانند.

مجموعه « فیزیولوژی ورزشی »، با تنوع موضوعی فراوان در بیش از 50 عنوان کتاب، موضوعاتی همچون بیوشیمی ویژه علوم ورزشی، فیزیولوژی ورزشی مولکولی، فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری‌ها، فیزیولوژی و متابولیسم سلولی، فعالیت ورزشی ویژه سالمندان و فیزیولوژی ورزشی زنان را مورد بررسی قرار می‌دهد.