نمایش 1–24 از 37 نتیجه

آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

۲۴۹۰۰۰ تومان

ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی

۱۹۹۰۰۰ تومان

اصول بنیادی مکانیک ورزش

۸۹۰۰۰ تومان

اصول بیومکانیک

۲۶۹۰۰۰ تومان

اصول بیومکانیک و تحلیل حرکت

۲۱۹۰۰۰ تومان

اصول حرکت شناسی ساختاری

۱۱۷۰۰۰ تومان

بیومکانیک (اصول و کاربردها)

۲۱۹۰۰۰ تومان

بیومکانیک ارتوپدی به بیان ساده

۲۹۹۰۰۰ تومان

بیومکانیک حرکت انسان (کاربرد در هنرهای رزمی)

۲۲۹۰۰۰ تومان

بیومکانیک کاربردی (مفاهیم و ارتباطات)

۴۲۹۰۰۰ تومان

بیومکانیک مفهومی برای تربیت بدنی و علوم ورزشی

۵۹۰۰۰ تومان

پردازش سیگنال و سیستم های خطی در علوم حرکتی

۶۹۰۰۰ تومان

پیکرسنجی و استعدادیابی ورزشی

۹۹۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل کینماتیک حرکت انسان

۹۹۰۰۰ تومان

تحلیل کینماتیکی حرکت انسان

۶۹۰۰۰ تومان

ترکیب بدن

۴۱۹۰۰۰ تومان

حرکت شناسی

۲۴۹۰۰۰ تومان

حرکت شناسی ورزشی

۱۰۹۰۰۰ تومان

دینامیک راه رفتن انسان

۶۹۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاهی کین آنتروپومتری و فیزیولوژی ورزشی

۲۲۹۰۰۰ تومان

رشد و تکامل حرکتی در طول عمر

۷۴۰۰۰ تومان

روش تحقیق در بیومکانیک

۴۶۹۰۰۰ تومان

سیستم آنالیز حرکت

۱۱۹۰۰۰ تومان

کینانتروپومتری و راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی تمرین (جلد اول)

۲۱۹۰۰۰ تومان

مجموعه حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی  در قالب 24 عنوان کتاب به موضوعاتی همچون دینامیک راه رفتن انسان، نورومکانیک و حرکت انسان، بیومکانیک کاربردی، ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی، مبانی بیوفیزیک حرکت انسان، مبانی بیومکانیک بهینه‌سازی عملکرد ورزشی و علوم کاربردی در ورزش اشاره دارد.

بیومکانیک ورزش، توصیف مکانیکی تعامل انسان با محیط در حین انجام حرکات ورزشی است. بیومکانیک ورزشی، به‌طور عمومی مطالعه و آنالیز کمی ورزشکاران حرفه‌ای و فعالیت‌های ورزشی است. به‌طور ساده می‌توان از آن به‌عنوان فیزیک ورزش‌ها یاد کرد. در این زیر شاخه بیومکانیک، قوانین مکانیک اعمال می‌شوند تا به وسیله مدل‌سازی ریاضی، شبیه‌سازی کامپیوتری و اندازه‌گیری، درک بیشتری از اجرای ورزشی حاصل شود. بیومکانیک، مطالعه ساختار و عملکرد سیستم‌های زیستی با استفاده از متدهای مکانیک است که شاخه‌ای از فیزیک است که شامل آنالیز عمل نیروهاست.

بیومکانیک علمی است که با به‌کارگیری قوانین فیزیک و مکانیک در حرکات ورزشی، از تجزیه و تحلیل عمل و عکس‌العمل نیروهای داخلی و خارجی بر بدن انسان صحبت می‌کند. اهمیت بیومکانیک برای یک رشته ورزشی با تکنیک‌های مرتبط با آن رشته نسبت مستقیم دارد؛ هر قدر موفقیت در رشته ورزشی خاص نیاز بیشتری به تکنیک‌های ویژه داشته باشد، اهمیت بیومکانیک برای آن رشته بیشتر است. بیومكانیک ورزش، در واقع بیومكانیک و فیزیولوژی ورزش بوده و گستردگی ابعاد آن بسیار فراتر از تحلیل‌های سینماتیكی توسط دوربین‌های سرعت بالا یا تحلیل‌های سینتیكی توسط سكوهای نیروسنج و یا ضبط و تحلیل پتانسیل عمل ماهیچه‌ها توسط دستگاه EMG است.