نمایش 1–28 از 37 نتیجه

ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی

۳۴۹,۰۰۰ تومان

اصول بنیادی مکانیک ورزش

۱۵۹,۰۰۰ تومان

اصول بیومکانیک

۴۳۹,۰۰۰ تومان

اصول بیومکانیک و تحلیل حرکت

۲۹۹,۰۰۰ تومان

بیومکانیک (اصول و کاربردها)

۳۴۹,۰۰۰ تومان

بیومکانیک ارتوپدی به بیان ساده

۲۹۹,۰۰۰ تومان

بیومکانیک حرکت انسان (کاربرد در هنرهای رزمی)

۳۴۹,۰۰۰ تومان

بیومکانیک کاربردی (مفاهیم و ارتباطات)

۵۷۹,۰۰۰ تومان

بیومکانیک مفهومی برای تربیت بدنی و علوم ورزشی

۹۹,۰۰۰ تومان

پردازش سیگنال و سیستم های خطی در علوم حرکتی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیکرسنجی و استعدادیابی ورزشی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

تجزیه و تحلیل کینماتیک حرکت انسان

۱۵۹,۰۰۰ تومان

تحلیل کینماتیکی حرکت انسان

۱۱۹,۰۰۰ تومان

ترکیب بدن

۴۱۹,۰۰۰ تومان

حرکت شناسی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

حرکت شناسی ورزشی

۱۵۹,۰۰۰ تومان

دینامیک راه رفتن انسان

۱۱۹,۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی

۳۹۹,۰۰۰ تومان

راهنمای آزمایشگاهی کین آنتروپومتری و فیزیولوژی ورزشی

۳۴۹,۰۰۰ تومان

راهنمای جامع بیومکانیک بالینی

۳۳۹,۰۰۰ تومان

روش تحقیق در بیومکانیک

۵۶۹,۰۰۰ تومان

روش‌های نوین ارزیابی عملکردی برای تحلیل راه رفتن و قدرت عضلانی

۱۵۹,۰۰۰ تومان

سیستم آنالیز حرکت

۱۹۹,۰۰۰ تومان

کینانتروپومتری و راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی تمرین (جلد اول)

۳۷۹,۰۰۰ تومان

کینزیولوژی اوتیز ( جلد اول)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

کینزیولوژی اوتیز (جلد سوم)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

کینزیولوژی اوتیز مکانیک و پاتومکانیک (جلد دوم)

۲۳۹,۰۰۰ تومان

مبانی بیوفیزیک حرکت انسان

۴۳۹,۰۰۰ تومان

مجموعه حرکت‌شناسی و بیومکانیک ورزشی  در قالب 24 عنوان کتاب به موضوعاتی همچون دینامیک راه رفتن انسان، نورومکانیک و حرکت انسان، بیومکانیک کاربردی، ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی، مبانی بیوفیزیک حرکت انسان، مبانی بیومکانیک بهینه‌سازی عملکرد ورزشی و علوم کاربردی در ورزش اشاره دارد.

بیومکانیک ورزش، توصیف مکانیکی تعامل انسان با محیط در حین انجام حرکات ورزشی است. بیومکانیک ورزشی، به‌طور عمومی مطالعه و آنالیز کمی ورزشکاران حرفه‌ای و فعالیت‌های ورزشی است. به‌طور ساده می‌توان از آن به‌عنوان فیزیک ورزش‌ها یاد کرد. در این زیر شاخه بیومکانیک، قوانین مکانیک اعمال می‌شوند تا به وسیله مدل‌سازی ریاضی، شبیه‌سازی کامپیوتری و اندازه‌گیری، درک بیشتری از اجرای ورزشی حاصل شود. بیومکانیک، مطالعه ساختار و عملکرد سیستم‌های زیستی با استفاده از متدهای مکانیک است که شاخه‌ای از فیزیک است که شامل آنالیز عمل نیروهاست.

بیومکانیک علمی است که با به‌کارگیری قوانین فیزیک و مکانیک در حرکات ورزشی، از تجزیه و تحلیل عمل و عکس‌العمل نیروهای داخلی و خارجی بر بدن انسان صحبت می‌کند. اهمیت بیومکانیک برای یک رشته ورزشی با تکنیک‌های مرتبط با آن رشته نسبت مستقیم دارد؛ هر قدر موفقیت در رشته ورزشی خاص نیاز بیشتری به تکنیک‌های ویژه داشته باشد، اهمیت بیومکانیک برای آن رشته بیشتر است. بیومكانیک ورزش، در واقع بیومكانیک و فیزیولوژی ورزش بوده و گستردگی ابعاد آن بسیار فراتر از تحلیل‌های سینماتیكی توسط دوربین‌های سرعت بالا یا تحلیل‌های سینتیكی توسط سكوهای نیروسنج و یا ضبط و تحلیل پتانسیل عمل ماهیچه‌ها توسط دستگاه EMG است.