نمایش دادن همه 25 نتیجه

101 بازی گروهی برای کودکان

۱۳۹,۰۰۰ تومان

آزمایشگاه رفتار حرکتی و روانشناختی

۱۸۹,۰۰۰ تومان

اصول کنترل حرکتی

۳۶۹,۰۰۰ تومان

اکتساب مهارت در ورزش (پژوهش،نظریه و تمرین)

۴۵۹,۰۰۰ تومان

بازی درمانی از خردسالی تا کهنسالی

۱۳۹,۰۰۰ تومان

تربیت بدنی در مدارس (اصول، مفاهیم، کاربردها)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

رشد حرکتی انسان در افراد با و بدون ناتوانی

۸۹,۰۰۰ تومان

رشد حرکتی در طول عمر

۴۴۹,۰۰۰ تومان

رشد حرکتی در طول عمر تألیف کاتلین ام

۴۲۹,۰۰۰ تومان

رشد حرکتی،یادگیری حرکتی و روان شناسی

۱۳۹,۰۰۰ تومان

رشد و تکامل وضعیت بدنی در کودکان

۹۹,۰۰۰ تومان

رفتار حرکتی ( ارتباط ذهن و بدن با هدف اجرای مطلوب)

۳۶۹,۰۰۰ تومان

رویکردهای نوین شناسایی و پرورش استعدادها در ورزش

۲۷۹,۰۰۰ تومان

زبان تخصصی در رفتار حرکتی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

سنجش فعالیت بدنی تطبیقی رشدی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

فرهنگ لغت تخصصی رفتار حرکتی

۲۰۹,۰۰۰ تومان

فعالیت بدنی از بدو تولد تا نوجوانی

۵۹,۰۰۰ تومان

فعالیت هایی برای رشد مهارت های حرکتی ظریف

۲۹۹,۰۰۰ تومان

فعالیت هایی برای رشد مهارتهای حرکتی درشت

۲۶۹,۰۰۰ تومان

کلیات فنون و روش های تدریس در ورزش

۱۳۹,۰۰۰ تومان

کنترل حرکتی انسان

۳۵۹,۰۰۰ تومان

کنترل حرکتی در اعمال روزمره

۱۹۹,۰۰۰ تومان

نقش کلیدی بازی در برنامه درسی تربیت بدنی مدارس

۱۲۹,۰۰۰ تومان

یادگیری و کنترل حرکتی (مفاهیم و کاربردها)

۶۹۹,۰۰۰ تومان

یادگیری و کنترل حرکتی از نظریه تا عمل (جلد اول)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

شاخه علمی رفتار و رشد حرکتی بر جنبه‌های رشدی و کارکردی حرکت در طول زندگی، از حركات اولیه اطفال و كودكان تا افراد بزرگسال و مسن در حیطه رشد حركتی است. اساس برنامه در حیطه یادگیری و كنترل حركتی بر سازوكارهای زیربنایی مرتبط با اكتساب مهارت‌های حركتی و ورزشی است. گرایش رفتار حرکتی، یکی از شاخه های علوم ورزشی است که ریشه در مبانی زیست شناختی و روانشناختی حرکات انسان دارد.

در واقع رفتار حرکتی، مطالعه عملکرد و وضعیت قامت انسان است که در نتیجه فرآیندهای درونی انسجام یافته‌ای که به تغییرات نسبتا ثابت در عملکرد منتهی می‌شود، ایجاد می‌گردد. بنابراین رفتار حرکتی شامل کلیه حرکات انسانی و وضعیت قامت همچنین دربرگیرنده فرآیندهایی است که به تغییرات نسبتا ثابت در عملکرد منجر می‌شود.

اساس برنامه در گرایش یادگیری و کنترل حرکتی بر سازوکارهای زیربنایی مرتبط با اکتساب مهارت‌های حرکتی و ورزشی استوار است. به‌عبارتی در این گرایش صحبت از یادگیری اجرای حرکت و مهارت‌های آن در میان است. به‌عنوان مثال، تحلیل نقاط ضعف و قوت مهارت‌های ورزشکاران در یک رویداد ورزشی و یا برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی در رشته‌های ورزشی، از جمله توانایی‌های کارشناسان و متخصصان این گرایش است.

مجموعه « رفتار حرکتی » شامل 35 عنوان کتاب تخصصی در موضوعات مرتبط با این گرایش علمی است. از موضوعات کتاب‌های این مجموعه می‌توان به اصول کنترل حرکتی، کنترل حرکتی انسان، مبانی نوروفیزیولوژیکی حرکتی، رشد حرکتی در طول عمر، سنجش فعالیت بدنی تطبیقی و رشدی، استعدادیابی در حوزه رفتار حرکتی، رشد و تکامل وضعیت بدنی در کودکان، بازی درمانی و کسب مهارت در ورزش، اشاره کرد.