نمایش 1–24 از 27 نتیجه

101 بازی گروهی برای کودکان

۷۹۰۰۰ تومان

آزمایشگاه رفتار حرکتی و روانشناختی

۹۹۰۰۰ تومان

اصول کنترل حرکتی

۲۰۹۰۰۰ تومان

اکتساب مهارت در ورزش (پژوهش،نظریه و تمرین)

۲۴۹۰۰۰ تومان

بازی درمانی از خردسالی تا کهنسالی

۷۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی در مدارس (اصول، مفاهیم، کاربردها)

۱۲۹۰۰۰ تومان

درک رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی

۲۹۵۰۰۰ تومان

رشد حرکتی انسان در افراد با و بدون ناتوانی

۵۹۰۰۰ تومان

رشد حرکتی در طول عمر

۲۱۹۰۰۰ تومان

رشد حرکتی در طول عمر

۱۶۵۰۰۰ تومان

رشد حرکتی در طول عمر تألیف کاتلین ام

۲۳۹۰۰۰ تومان

رشد حرکتی،یادگیری حرکتی و روان شناسی

۶۹۰۰۰ تومان

رشد و تکامل وضعیت بدنی در کودکان

۴۹۰۰۰ تومان

رفتار حرکتی ( ارتباط ذهن و بدن با هدف اجرای مطلوب)

۲۰۹۰۰۰ تومان

زبان تخصصی در رفتار حرکتی

۸۹۰۰۰ تومان

سنجش فعالیت بدنی تطبیقی رشدی

۱۶۹۰۰۰ تومان

فرهنگ لغت تخصصی رفتار حرکتی

۱۰۹۰۰۰ تومان

فعالیت بدنی از بدو تولد تا نوجوانی

۵۹۰۰۰ تومان

فعالیت هایی برای رشد مهارت های حرکتی ظریف

۱۴۹۰۰۰ تومان

فعالیت هایی برای رشد مهارتهای حرکتی درشت

۱۴۹۰۰۰ تومان

کلیات فنون و روش های تدریس در ورزش

۷۹۰۰۰ تومان

کنترل حرکتی انسان

۲۲۹۰۰۰ تومان

کنترل حرکتی در اعمال روزمره

۱۱۹۰۰۰ تومان

کنترل و یادگیری حرکتی با تاکید رفتاری

۲۵۰۰۰۰ تومان

شاخه علمی رفتار و رشد حرکتی بر جنبه‌های رشدی و کارکردی حرکت در طول زندگی، از حركات اولیه اطفال و كودكان تا افراد بزرگسال و مسن در حیطه رشد حركتی است. اساس برنامه در حیطه یادگیری و كنترل حركتی بر سازوكارهای زیربنایی مرتبط با اكتساب مهارت‌های حركتی و ورزشی است. گرایش رفتار حرکتی، یکی از شاخه های علوم ورزشی است که ریشه در مبانی زیست شناختی و روانشناختی حرکات انسان دارد.

در واقع رفتار حرکتی، مطالعه عملکرد و وضعیت قامت انسان است که در نتیجه فرآیندهای درونی انسجام یافته‌ای که به تغییرات نسبتا ثابت در عملکرد منتهی می‌شود، ایجاد می‌گردد. بنابراین رفتار حرکتی شامل کلیه حرکات انسانی و وضعیت قامت همچنین دربرگیرنده فرآیندهایی است که به تغییرات نسبتا ثابت در عملکرد منجر می‌شود.

اساس برنامه در گرایش یادگیری و کنترل حرکتی بر سازوکارهای زیربنایی مرتبط با اکتساب مهارت‌های حرکتی و ورزشی استوار است. به‌عبارتی در این گرایش صحبت از یادگیری اجرای حرکت و مهارت‌های آن در میان است. به‌عنوان مثال، تحلیل نقاط ضعف و قوت مهارت‌های ورزشکاران در یک رویداد ورزشی و یا برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی در رشته‌های ورزشی، از جمله توانایی‌های کارشناسان و متخصصان این گرایش است.

مجموعه « رفتار حرکتی » شامل 35 عنوان کتاب تخصصی در موضوعات مرتبط با این گرایش علمی است. از موضوعات کتاب‌های این مجموعه می‌توان به اصول کنترل حرکتی، کنترل حرکتی انسان، مبانی نوروفیزیولوژیکی حرکتی، رشد حرکتی در طول عمر، سنجش فعالیت بدنی تطبیقی و رشدی، استعدادیابی در حوزه رفتار حرکتی، رشد و تکامل وضعیت بدنی در کودکان، بازی درمانی و کسب مهارت در ورزش، اشاره کرد.