مشاهده همه 24 نتیجه

101 بازی گروهی برای کودکان

۳۹۰۰۰ تومان

آزمایشگاه رفتار حرکتی و روانشناختی

۴۹۰۰۰ تومان

اصول کنترل حرکتی

۱۰۹۰۰۰ تومان

اکتساب مهارت در ورزش (پژوهش،نظریه و تمرین)

۱۲۹۰۰۰ تومان

بازی درمانی از خردسالی تا کهنسالی

۳۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی در مدارس (اصول، مفاهیم، کاربردها)

۶۹۰۰۰ تومان

رشد حرکتی انسان در افراد با و بدون ناتوانی

۵۹۰۰۰ تومان

رشد حرکتی در طول عمر

۱۵۹۰۰۰ تومان

رشد حرکتی در طول عمر تألیف کاتلین ام

۱۵۹۰۰۰ تومان

رشد حرکتی،یادگیری حرکتی و روان شناسی

۳۵۰۰۰ تومان

رشد و تکامل وضعیت بدنی در کودکان

۱۹۰۰۰ تومان

رفتار حرکتی ( ارتباط ذهن و بدن با هدف اجرای مطلوب)

۱۰۹۰۰۰ تومان

زبان تخصصی در رفتار حرکتی

۴۹۰۰۰ تومان

سنجش فعالیت بدنی تطبیقی رشدی

۱۰۹۰۰۰ تومان

فرهنگ لغت تخصصی رفتار حرکتی

۵۹۰۰۰ تومان

فعالیت بدنی از بدو تولد تا نوجوانی

۲۹۰۰۰ تومان

فعالیت هایی برای رشد مهارت های حرکتی ظریف

۸۲۰۰۰ تومان

فعالیت هایی برای رشد مهارتهای حرکتی درشت

۶۹۰۰۰ تومان

کلیات فنون و روش های تدریس در ورزش

۳۹۰۰۰ تومان

کنترل حرکتی انسان

۱۴۹۰۰۰ تومان

کنترل حرکتی در اعمال روزمره

۵۹۰۰۰ تومان

نقش کلیدی بازی در برنامه درسی تربیت بدنی مدارس

۴۹۰۰۰ تومان

یادگیری و کنترل حرکتی (مفاهیم و کاربردها)

۱۷۹۰۰۰ تومان

یادگیری و کنترل حرکتی از نظریه تا عمل (جلد اول)

۸۹۰۰۰ تومان

شاخه علمی رفتار و رشد حرکتی بر جنبه‌های رشدی و کارکردی حرکت در طول زندگی، از حركات اولیه اطفال و كودكان تا افراد بزرگسال و مسن در حیطه رشد حركتی است. اساس برنامه در حیطه یادگیری و كنترل حركتی بر سازوكارهای زیربنایی مرتبط با اكتساب مهارت‌های حركتی و ورزشی است. گرایش رفتار حرکتی، یکی از شاخه های علوم ورزشی است که ریشه در مبانی زیست شناختی و روانشناختی حرکات انسان دارد.

در واقع رفتار حرکتی، مطالعه عملکرد و وضعیت قامت انسان است که در نتیجه فرآیندهای درونی انسجام یافته‌ای که به تغییرات نسبتا ثابت در عملکرد منتهی می‌شود، ایجاد می‌گردد. بنابراین رفتار حرکتی شامل کلیه حرکات انسانی و وضعیت قامت همچنین دربرگیرنده فرآیندهایی است که به تغییرات نسبتا ثابت در عملکرد منجر می‌شود.

اساس برنامه در گرایش یادگیری و کنترل حرکتی بر سازوکارهای زیربنایی مرتبط با اکتساب مهارت‌های حرکتی و ورزشی استوار است. به‌عبارتی در این گرایش صحبت از یادگیری اجرای حرکت و مهارت‌های آن در میان است. به‌عنوان مثال، تحلیل نقاط ضعف و قوت مهارت‌های ورزشکاران در یک رویداد ورزشی و یا برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های مهارت‌آموزی در رشته‌های ورزشی، از جمله توانایی‌های کارشناسان و متخصصان این گرایش است.

مجموعه « رفتار حرکتی » شامل 35 عنوان کتاب تخصصی در موضوعات مرتبط با این گرایش علمی است. از موضوعات کتاب‌های این مجموعه می‌توان به اصول کنترل حرکتی، کنترل حرکتی انسان، مبانی نوروفیزیولوژیکی حرکتی، رشد حرکتی در طول عمر، سنجش فعالیت بدنی تطبیقی و رشدی، استعدادیابی در حوزه رفتار حرکتی، رشد و تکامل وضعیت بدنی در کودکان، بازی درمانی و کسب مهارت در ورزش، اشاره کرد.