نمایش 1–24 از 30 نتیجه

50 متن تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی

۵۹۰۰۰ تومان

500+1000 تست فیزیولوژی و تغذیه ورزشی (ارشد و دکتری)

۷۹۰۰۰ تومان

بانک جامع کنکور تربیت بدنی و علوم ورزشی (کاردانی به کارشناسی)

۱۴۹۰۰۰ تومان

بنفش فیزیولوژی بیوشیمی و متابولیسم ورزشی

۱۵۹۰۰۰ تومان

راهنمای درک مطلب انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

۹۹۰۰۰ تومان

زبان عمومی و تخصصی کنکور ارشد علوم ورزشی

۵۹۰۰۰ تومان

فرهنگ جامع اختصارات تربیت بدنی و علوم ورزشی

۴۹۰۰۰ تومان

کتاب آبی رشد و تکامل حرکتی

۱۲۹۰۰۰ تومان

کتاب آبی مدیریت ورزشی

۱۵۹۰۰۰ تومان

کتاب بنفش مدیریت ورزشی

۱۹۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز (مجموعه ی جامع کنکور هنرستان) پایه ی دوازدهم

۹۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز (مجموعه ی جامع کنکور هنرستان) پایه ی یازدهم

۷۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز رشد و تکامل حرکتی

۱۴۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز زبان عمومی و تخصصی

۱۲۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

۲۱۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز مدیریت سازمان ها و طرز اجرای مسابقات ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز یادگیری و کنترل حرکتی

۱۴۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز(مجموعه ی جامع کنکور هنرستان) پایه ی دهم

۱۰۹۰۰۰ تومان

کتاب طلایی مجموعه سوالات کنکور علوم ورزشی (جلد اول)

۹۹۰۰۰ تومان

کتاب طلایی مجموعه سوالات کنکور علوم ورزشی (جلد دوم )

۷۹۰۰۰ تومان

مجموعه جامع حرکات اصلاحی

۱۸۹۰۰۰ تومان

مجموعه سوال های چهارگزینه ای علم تمرین

۲۴۹۰۰ تومان

مجموعه سوال های چهارگزینه ای فیزیولوژی انسان

۱۹۹۰۰ تومان

مروری بر نکات آسیب شناسی ورزشی در تربیت بدنی

۲۹۰۰۰ تومان