نمایش 1–28 از 836 نتیجه

بسکتبال

۲۱۹۰۰۰ تومان

سختی فوتبال

۱۶۹۰۰۰ تومان

رژیم غذایی انعطاف‌پذیر

۲۵۹۰۰۰ تومان

آشپزی گیاهی با پروتئین بالا (دستورالعمل غذایی گیاهی برای عضله سازی در ورزشکاران)

۱۷۹۰۰۰ تومان

تغذیه ورزشی(افزایش عملکرد ورزشی)

۳۱۹۰۰۰ تومان

تغذیه ورزشی دانش آموزان

۱۳۹۰۰۰ تومان

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

۲۸۹۰۰۰ تومان

راهنمای جامع بهبود ترکیب بدن با نگرش تغذیه

۱۷۹۰۰۰ تومان

ماساژ ورزشی برای مراقبت از آسیب

۲۸۹۰۰۰ تومان

تغذیه و فعالیت های ورزشی

۲۷۹۰۰۰ تومان

الزامات مربیگری موفق در کشتی

۲۴۹۰۰۰ تومان

من یک توپ بسکتبال هستم

۵۹۰۰۰ تومان

کتاب جامع کنکور مدیریت ورزشی

۳۱۹۰۰۰ تومان

راهنمای NSCA برای تمرینات ورزشی در گروه های خاص (جلد اول)

۲۰۹۰۰۰ تومان

راهنمای تعادل در ورزشکاران

۱۹۹۰۰۰ تومان

روش های تحقیق آنلاین در مطالعات ورزشی

۱۵۹۰۰۰ تومان

یک سو فوتبال یک سو دنیا

۱۶۹۰۰۰ تومان

رشد بلندمدت ورزشکار

۲۹۹۰۰۰ تومان

شبکه های اجتماعی و ورزش

۲۵۹۰۰۰ تومان

تغذیه اطفال در مراقبت بالینی جلد چهارم

۲۱۹۰۰۰ تومان

تغذیه اطفال در مراقبت بالینی جلد سوم

۲۸۹۰۰۰ تومان

تغذیه اطفال در مراقبت بالینی جلد دوم

۱۵۹۰۰۰ تومان

تغذیه اطفال در مراقبت بالینی جلد اول

۱۳۹۰۰۰ تومان

مطالعات بالینی موردی برای فرایند مراقبت تغذیه ای

۱۹۹۰۰۰ تومان

توانبخشی شانه

۱۹۹۰۰۰ تومان

فیزیولوژی ورزشی پایه

۴۴۶۰۰۰ تومان

اطلس جامع آمادگی جسمانی و تغذیه در فوتبال

۲۳۹۰۰۰ تومان

تمرینات قدرتی تناسب اندام برای بانوان بالای 60 سال

۱۴۹۰۰۰ تومان