نمایش 1–24 از 31 نتیجه

آسیب حاد عضلات با تأکید بر نقش سونوگرافی در تشخیص

۴۹۰۰۰ تومان

آسیب های دستگاه اسکلتی عضلانی (جلد اول)

۱۹۹۰۰۰ تومان

آسیب های دستگاه اسکلتی عضلانی (جلد دوم)

۲۰۹۰۰۰ تومان

آسیب های دستگاه اسکلتی عضلانی (جلد سوم)

۲۴۹۰۰۰ تومان

آناتومی انسان (با تأکید بر دستگاه اسکلتی،عضلانی و مفاصل)

۱۸۹۰۰۰ تومان

آناتومی کاربردی با تأکید بر دستگاه حرکتی

۱۴۹۰۰۰ تومان

اصلاح پاسچر

۱۰۹۰۰۰ تومان

اصول فعالیت های بدنی اروپا برای مربیان ورزش

۱۹۹۰۰۰ تومان

افزایش طبیعی قد

۴۹۰۰۰ تومان

بیولوژی پایه و درک رایج از عضله اسکلتی

۲۵۹۰۰۰ تومان

تنفس صحیح برای عملکرد بهینه

۵۹۰۰۰ تومان

چگونه گردن خود را درمان کنیم؟

۷۹۰۰۰ تومان

راهنمای تغذیه و درمان های طبیعی

۴۹۰۰۰ تومان

طب ورزشی برای امدادگران ورزشی

۱۸۹۰۰۰ تومان

فعالیت بدنی و تندرستی در دوران قبل،حین و بعد از بارداری

۱۰۹۰۰۰ تومان

فعالیت ورزشی و سرطان

۱۴۹۰۰۰ تومان

فیزیولوژی و متابولیسم فعالیت ورزشی

۱۲۹۰۰۰ تومان

فیزیولوژی ورزشی دستگاه قلبی عروقی تنفسی

۲۳۹۰۰۰ تومان

فیزیولوژی ورزشی قلبی – عروقی پیشرفته

۲۰۹۰۰۰ تومان

کتاب جامع ورزش معلولین

۳۶۹۰۰۰ تومان

کینزیولوژی اوتیز ( جلد اول)

۲۸۹۰۰۰ تومان

کینزیولوژی اوتیز (جلد سوم)

۲۰۹۰۰۰ تومان

کینزیولوژی اوتیز مکانیک و پاتومکانیک (جلد دوم)

۲۳۹۰۰۰ تومان

ماساژ و رایحه درمانی

۸۹۰۰۰ تومان