نمایش 1–28 از 31 نتیجه

آسیب حاد عضلات با تأکید بر نقش سونوگرافی در تشخیص

۴۹,۰۰۰ تومان

آسیب های دستگاه اسکلتی عضلانی (جلد اول)

۲۵۹,۰۰۰ تومان

آسیب های دستگاه اسکلتی عضلانی (جلد دوم)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

آسیب های دستگاه اسکلتی عضلانی (جلد سوم)

۴۹۹,۰۰۰ تومان

آناتومی انسان (با تأکید بر دستگاه اسکلتی،عضلانی و مفاصل)

۲۴۹,۰۰۰ تومان

آناتومی کاربردی با تأکید بر دستگاه حرکتی

۲۱۹,۰۰۰ تومان

اصلاح پاسچر

۱۰۹,۰۰۰ تومان

اصول فعالیت های بدنی اروپا برای مربیان ورزش

۲۴۹,۰۰۰ تومان

افزایش طبیعی قد

۴۹,۰۰۰ تومان

بیولوژی پایه و درک رایج از عضله اسکلتی

۲۵۹,۰۰۰ تومان

تنفس صحیح برای عملکرد بهینه

۵۹,۰۰۰ تومان

چگونه گردن خود را درمان کنیم؟

۷۹,۰۰۰ تومان

راهنمای تغذیه و درمان های طبیعی

۴۹,۰۰۰ تومان

طب ورزشی برای امدادگران ورزشی

۱۸۹,۰۰۰ تومان

فعالیت بدنی و تندرستی در دوران قبل،حین و بعد از بارداری

۱۰۹,۰۰۰ تومان

فعالیت ورزشی و سرطان

۱۴۹,۰۰۰ تومان

فیزیولوژی و متابولیسم فعالیت ورزشی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

فیزیولوژی ورزشی دستگاه قلبی عروقی تنفسی

۲۳۹,۰۰۰ تومان

فیزیولوژی ورزشی قلبی – عروقی پیشرفته

۲۰۹,۰۰۰ تومان

کتاب جامع ورزش معلولین

۳۶۹,۰۰۰ تومان

کینزیولوژی اوتیز ( جلد اول)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

کینزیولوژی اوتیز (جلد سوم)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

کینزیولوژی اوتیز مکانیک و پاتومکانیک (جلد دوم)

۲۳۹,۰۰۰ تومان

ماساژ و رایحه درمانی

۱۳۹,۰۰۰ تومان

مبانی فیزیولوژی قلبی عروقی ویژه علوم ورزشی

۲۳۹,۰۰۰ تومان

مبانی نوروفیزیولوژیکی حرکت

۳۷۹,۰۰۰ تومان

هورمون ها سوخت وساز و فواید فعالیت ورزشی

۱۰۹,۰۰۰ تومان

ورزش در بازتوانی قلبی و کاردیولوژی پیشگیرانه

۱۱۹,۰۰۰ تومان