نمایش 1–28 از 31 نتیجه

آسیب حاد عضلات با تأکید بر نقش سونوگرافی در تشخیص

۸۹,۰۰۰ تومان

آسیب های دستگاه اسکلتی عضلانی (جلد اول)

۲۵۹,۰۰۰ تومان

آسیب های دستگاه اسکلتی عضلانی (جلد دوم)

۲۹۹,۰۰۰ تومان

آسیب های دستگاه اسکلتی عضلانی (جلد سوم)

۴۹۹,۰۰۰ تومان

آناتومی انسان (با تأکید بر دستگاه اسکلتی،عضلانی و مفاصل)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

آناتومی کاربردی با تأکید بر دستگاه حرکتی

۲۱۹,۰۰۰ تومان

اصلاح پاسچر

۲۹۹,۰۰۰ تومان

اصول فعالیت های بدنی اروپا برای مربیان ورزش

۳۰۹,۰۰۰ تومان

افزایش طبیعی قد

۹۹,۰۰۰ تومان

بیولوژی پایه و درک رایج از عضله اسکلتی

۳۵۹,۰۰۰ تومان

تنفس صحیح برای عملکرد بهینه

۱۰۹,۰۰۰ تومان

چگونه گردن خود را درمان کنیم؟

۸۹,۰۰۰ تومان

راهنمای تغذیه و درمان های طبیعی

۹۹,۰۰۰ تومان

طب ورزشی برای امدادگران ورزشی

۲۳۹,۰۰۰ تومان

فعالیت بدنی و تندرستی در دوران قبل،حین و بعد از بارداری

۱۰۹,۰۰۰ تومان

فعالیت ورزشی و سرطان

۲۷۹,۰۰۰ تومان

فیزیولوژی و متابولیسم فعالیت ورزشی

۱۸۹,۰۰۰ تومان

فیزیولوژی ورزشی دستگاه قلبی عروقی تنفسی

۲۳۹,۰۰۰ تومان

فیزیولوژی ورزشی قلبی – عروقی پیشرفته

۲۸۹,۰۰۰ تومان

کتاب جامع ورزش معلولین

۴۸۹,۰۰۰ تومان

کینزیولوژی اوتیز ( جلد اول)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

کینزیولوژی اوتیز (جلد سوم)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

کینزیولوژی اوتیز مکانیک و پاتومکانیک (جلد دوم)

۲۳۹,۰۰۰ تومان

ماساژ و رایحه درمانی

۱۳۹,۰۰۰ تومان

مبانی فیزیولوژی قلبی عروقی ویژه علوم ورزشی

۳۴۹,۰۰۰ تومان

مبانی نوروفیزیولوژیکی حرکت

۴۸۹,۰۰۰ تومان

هورمون ها سوخت وساز و فواید فعالیت ورزشی

۱۵۹,۰۰۰ تومان

ورزش در بازتوانی قلبی و کاردیولوژی پیشگیرانه

۱۳۹,۰۰۰ تومان