مشاهده همه 12 نتیجه

آب درمانی با رویکرد تمرینات پیلاتس در آب

۷۹۰۰۰ تومان

اطلس جامع پیلاتس

۲۴۹۰۰۰ تومان

انجام تمرینات پبلاتس به وسیله توپ بزرگ (جیمبال)

۳۵۰۰۰ تومان

پیلاتس (روش تمرینی جهت تعادل بیشتر و انعطاف پذیری)

۶۹۰۰۰ تومان

پیلاتس با حلقه جادویی (رینگ)

۳۵۰۰۰ تومان

پیلاتس برای توانبخشی

۱۶۹۰۰۰ تومان

پیلاتس معلق 1

۵۹۰۰۰ تومان

پیلاتس معلق 2

۵۹۰۰۰ تومان

پیلاتس معلق 3 (تمرینات پیشرفته،راهنمای مربیگری)

۵۹۰۰۰ تومان

پیلاتس ورزشی برای تمام فصول

۵۴۹۰۰ تومان

حرکات پیلاتس با توپ کوچک

۳۵۰۰۰ تومان

هر روز 15 دقیقه پیلاتس

۳۹۰۰۰ تومان