نمایش دادن همه 12 نتیجه

آب درمانی با رویکرد تمرینات پیلاتس در آب

۱۹۹,۰۰۰ تومان

اطلس جامع پیلاتس

۴۴۹,۰۰۰ تومان

انجام تمرینات پبلاتس به وسیله توپ بزرگ (جیمبال)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

پیلاتس (روش تمرینی جهت تعادل بیشتر و انعطاف پذیری)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیلاتس با حلقه جادویی (رینگ)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیلاتس برای توانبخشی

۳۴۹,۰۰۰ تومان

پیلاتس معلق 1

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیلاتس معلق 2

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیلاتس معلق 3 (تمرینات پیشرفته،راهنمای مربیگری)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

پیلاتس ورزشی برای تمام فصول

۱۲۹,۰۰۰ تومان

حرکات پیلاتس با توپ کوچک

۱۰۹,۰۰۰ تومان

هر روز 15 دقیقه پیلاتس

۱۲۹,۰۰۰ تومان