نمایش دادن همه 12 نتیجه

آب درمانی با رویکرد تمرینات پیلاتس در آب

۱۹۹,۰۰۰ تومان

اطلس جامع پیلاتس

۴۴۹,۰۰۰ تومان

انجام تمرینات پبلاتس به وسیله توپ بزرگ (جیمبال)

۷۹,۰۰۰ تومان

پیلاتس (روش تمرینی جهت تعادل بیشتر و انعطاف پذیری)

۱۲۹,۰۰۰ تومان

پیلاتس با حلقه جادویی (رینگ)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پیلاتس برای توانبخشی

۲۷۹,۰۰۰ تومان

پیلاتس معلق 1

۷۹,۰۰۰ تومان

پیلاتس معلق 2

۷۹,۰۰۰ تومان

پیلاتس معلق 3 (تمرینات پیشرفته،راهنمای مربیگری)

۷۹,۰۰۰ تومان

پیلاتس ورزشی برای تمام فصول

۱۰۹,۰۰۰ تومان

حرکات پیلاتس با توپ کوچک

۸۹,۰۰۰ تومان

هر روز 15 دقیقه پیلاتس

۷۹,۰۰۰ تومان