نمایش 1–24 از 29 نتیجه

آزمون های سنجش آمادگی جسمانی،مهارتی و روانی ورزشکاران نخبه رشته های مختلف ورزشی

۱۸۹۰۰۰ تومان

آمادگی جسمانی (گام به گام تا موفقیت)

۱۷۹۰۰۰ تومان

آمادگی جسمانی در ورزش

۶۹۰۰۰ تومان

آموزش آمادگی جسمانی برای کودکان (یک روش تیمی)

۱۷۹۰۰۰ تومان

آناتومی بدنسازی

۱۹۹۰۰۰ تومان

آناتومی تمرین وزنه های آزاد

۱۳۹۰۰۰ تومان

ارزیابی های سیستماتیک اسکلتی-عضلانی

۱۵۹۰۰۰ تومان

اصول برنامه نویسی پیشرفته در پرورش اندام و تمرینات مقاومتی

۱۶۹۰۰۰ تومان

اصول بنیادین طراحی تمرین در پرورش اندام

۱۴۹۰۰۰ تومان

اصول مربیگری پرورش اندام (برنامه نویسی پیشرفته)

۹۹۰۰۰ تومان

اصول مربیگری پرورش اندام (سیستم انقلابی BFR در پرورش اندام) برنامه نویسی پیشرفته

۷۹۰۰۰ تومان

اصول مربیگری پرورش اندام پزشکی ورزشی

۹۹۰۰۰ تومان

اطلس جامع تمرینات بدنسازی بانوان

۴۹۹۰۰۰ تومان

انعطاف پذیری و حرکات کششی

۶۹۰۰۰ تومان

بهینه سازی تمرین های قدرتی

۱۲۹۰۰۰ تومان

پیلاتس معلق 3 (تمرینات پیشرفته،راهنمای مربیگری)

۷۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی عمومی 1 و 2

۸۹۰۰۰ تومان

تلفیق مبانی نظری و اصول کاربردی آمادگی جسمانی

۱۰۹۰۰۰ تومان

تمرینات جنبش پذیری

۱۲۹۰۰۰ تومان

تمرینات کمکی برای ورزش های استقامتی

۶۹۰۰۰ تومان

تناسب اندام برای مردان بالای 50 سال

۵۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در دوهای استقامت و نیمه استقامت

۴۹۰۰۰ تومان

سیستم های تمرین در پرورش اندام

۱۶۹۰۰۰ تومان

قدرت و توان در ورزشکاران جوان (برای سنین 7 تا 15 سال)

۱۴۹۰۰۰ تومان