نمایش 1–24 از 29 نتیجه

آزمون های سنجش آمادگی جسمانی،مهارتی و روانی ورزشکاران نخبه رشته های مختلف ورزشی

۱۴۹۰۰۰ تومان

آمادگی جسمانی (گام به گام تا موفقیت)

۱۲۹۰۰۰ تومان

آمادگی جسمانی در ورزش

۴۹۰۰۰ تومان

آموزش آمادگی جسمانی برای کودکان (یک روش تیمی)

۱۲۹۰۰۰ تومان

آناتومی بدنسازی

۱۱۹۰۰۰ تومان

آناتومی تمرین وزنه های آزاد

۸۹۰۰۰ تومان

ارزیابی های سیستماتیک اسکلتی-عضلانی

۷۹۰۰۰ تومان

اصول برنامه نویسی پیشرفته در پرورش اندام و تمرینات مقاومتی

۱۲۹۰۰۰ تومان

اصول بنیادین طراحی تمرین در پرورش اندام

۱۰۹۰۰۰ تومان

اصول مربیگری پرورش اندام (برنامه نویسی پیشرفته)

۶۹۰۰۰ تومان

اصول مربیگری پرورش اندام (سیستم انقلابی BFR در پرورش اندام) برنامه نویسی پیشرفته

۶۹۰۰۰ تومان

اصول مربیگری پرورش اندام پزشکی ورزشی

۶۹۰۰۰ تومان

اطلس جامع تمرینات بدنسازی بانوان

۲۹۸۰۰۰ تومان

انعطاف پذیری و حرکات کششی

۲۹۰۰۰ تومان

بهینه سازی تمرین های قدرتی

۶۹۰۰۰ تومان

پیلاتس معلق 3 (تمرینات پیشرفته،راهنمای مربیگری)

۵۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی عمومی 1 و 2

۴۹۰۰۰ تومان

تلفیق مبانی نظری و اصول کاربردی آمادگی جسمانی

۷۹۰۰۰ تومان

تمرینات جنبش پذیری

۶۹۰۰۰ تومان

تمرینات کمکی برای ورزش های استقامتی

۳۹۰۰۰ تومان

تناسب اندام برای مردان بالای 50 سال

۳۹۹۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در دوهای استقامت و نیمه استقامت

۲۹۰۰۰ تومان

سیستم های تمرین در پرورش اندام

۸۹۰۰۰ تومان

قدرت و توان در ورزشکاران جوان (برای سنین 7 تا 15 سال)

۹۹۰۰۰ تومان