مشاهده همه 16 نتیجه

اصول مربیگری پاورلیفتینگ

۶۹۰۰۰ تومان

اصول مربیگری پرورش اندام پزشکی ورزشی

۹۹۰۰۰ تومان

اصول مربیگری خصوصی

۱۰۹۰۰۰ تومان

اصول مربیگری ورزشی با تأکید بر رشته های ورزشی

۹۹۰۰۰ تومان

اصول و مبانی مربیگری ورزشی

۱۴۹۰۰۰ تومان

پرورش شناگران

۲۴۹۰۰۰ تومان

راهنمای تغذیه ورزشی برای مربیان

۱۴۹۰۰۰ تومان

راهنمای جامع مربیگری بسکتبال

۳۹۹۰۰۰ تومان

راهنمای مربیگری آلتیمیت فریزبی

۱۲۹۰۰۰ تومان

ژوزه مورینیو

۱۶۹۰۰۰ تومان

قوانین بین المللی کشتی

۴۹۰۰۰ تومان

قوانین و مقررات اینلاین فری استایل

۵۹۰۰۰ تومان

کلیات فنون و روش های تدریس در ورزش

۷۹۰۰۰ تومان

مربیگری زورخانه ای درجه 3 ملی

۷۹۰۰۰ تومان

مربیگری موفق

۴۶۹۰۰۰ تومان

مربیگری ورزشکاران برای اوج عملکرد (با رویکرد مصاحبه انگیزشی)

۱۹۹۰۰۰ تومان