مشاهده همه 16 نتیجه

اصول مربیگری پاورلیفتینگ

۶۹۰۰۰ تومان

اصول مربیگری پرورش اندام پزشکی ورزشی

۶۹۰۰۰ تومان

اصول مربیگری خصوصی

۵۹۰۰۰ تومان

اصول مربیگری ورزشی با تأکید بر رشته های ورزشی

۴۳۰۰۰ تومان

اصول و مبانی مربیگری ورزشی

۸۹۰۰۰ تومان

پرورش شناگران

۱۲۹۰۰۰ تومان

راهنمای تغذیه ورزشی برای مربیان

۸۹۰۰۰ تومان

راهنمای جامع مربیگری بسکتبال

۱۹۹۰۰۰ تومان

راهنمای مربیگری آلتیمیت فریزبی

۵۹۰۰۰ تومان

ژوزه مورینیو

۱۲۹۰۰۰ تومان

قوانین بین المللی کشتی

۲۹۲۰۰ تومان

قوانین و مقررات اینلاین فری استایل

۴۹۰۰۰ تومان

کلیات فنون و روش های تدریس در ورزش

۳۹۰۰۰ تومان

مربیگری زورخانه ای درجه 3 ملی

۴۹۹۰۰ تومان

مربیگری موفق

۲۴۹۰۰۰ تومان

مربیگری ورزشکاران برای اوج عملکرد (با رویکرد مصاحبه انگیزشی)

۱۲۹۰۰۰ تومان