مشاهده همه 16 نتیجه

اصول مربیگری پاورلیفتینگ

۶۹۰۰۰ تومان

اصول مربیگری پرورش اندام پزشکی ورزشی

۷۴۰۰۰ تومان

اصول مربیگری خصوصی

۸۹۰۰۰ تومان

اصول مربیگری ورزشی با تأکید بر رشته های ورزشی

۵۹۰۰۰ تومان

اصول و مبانی مربیگری ورزشی

۱۴۹۰۰۰ تومان

پرورش شناگران

۱۶۹۰۰۰ تومان

راهنمای تغذیه ورزشی برای مربیان

۱۴۹۰۰۰ تومان

راهنمای جامع مربیگری بسکتبال

۳۳۹۰۰۰ تومان

راهنمای مربیگری آلتیمیت فریزبی

۷۹۰۰۰ تومان

ژوزه مورینیو

۱۶۹۰۰۰ تومان

قوانین بین المللی کشتی

۴۹۰۰۰ تومان

قوانین و مقررات اینلاین فری استایل

۵۹۰۰۰ تومان

کلیات فنون و روش های تدریس در ورزش

۷۹۰۰۰ تومان

مربیگری زورخانه ای درجه 3 ملی

۷۹۰۰۰ تومان

مربیگری موفق

۳۹۸۰۰۰ تومان

مربیگری ورزشکاران برای اوج عملکرد (با رویکرد مصاحبه انگیزشی)

۱۵۹۰۰۰ تومان