نمایش 1–28 از 65 نتیجه

آئین نگارش زبان فارسی (با تأکید بر مهارت نوشتن)

۳۳۹,۰۰۰ تومان

آنچه مدیران باید بدانند

۱۶۹,۰۰۰ تومان

اخلاق و حقوق ورزشی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

اداره سازمان های ورزش

۳۳۹,۰۰۰ تومان

ارتباطات عمومی در ورزش

۱۱۹,۰۰۰ تومان

استراتژی بازاریابی ورزشی

۴۵۹,۰۰۰ تومان

استناددهی و منبع نویسی در علوم ورزشی

۸۹,۰۰۰ تومان

اصول و مبانی مدیریت ورزشی

۱۷۹,۰۰۰ تومان

بازاریابی جهانی در ورزش

۲۸۹,۰۰۰ تومان

بازاریابی فوتبال

۲۴۹,۰۰۰ تومان

بازاریابی ورزشی (یک نگاه راهبردی)

۴۹۹,۰۰۰ تومان

برندهای ورزشی

۲۵۹,۰۰۰ تومان

بینش های برندسازی در ورزش

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پویایی های گروهی (موضوعات معاصر)

۲۹۹,۰۰۰ تومان

پیوند رسانه و ورزش

۱۸۹,۰۰۰ تومان

تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته

۳۹۹,۰۰۰ تومان

توسعه برنامه های موفق بازاریابی ورزشی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

چگونه یک مربی خصوصی موفق شویم؟

۱۵۹,۰۰۰ تومان

حقوق ورزشی

۱۸۹,۰۰۰ تومان

راهنمای حمایت مالی در ورزش

۹۹,۰۰۰ تومان

راهنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی

۱۳۹,۰۰۰ تومان

راهنمای کارورزی در مدیریت ورزشی

۷۹,۰۰۰ تومان

رفتار مصرف کننده در ورزش و رویداد

۲۳۹,۰۰۰ تومان

روش های کیفی در مطالعات ورزشی

۹۹,۰۰۰ تومان

رویکرد راهبردی به رفتار سازمانی

۵۳۹,۰۰۰ تومان

زبان تخصصی در مدیریت ورزشی

۸۹,۰۰۰ تومان

ساخت و کاربرد ابزارهای جمع آوری داده ها (با تأکید بر مدیریت ورزشی)

۳۴۹,۰۰۰ تومان

سبک های مدیریت و رهبری در ورزش

۲۹۹,۰۰۰ تومان