نمایش 1–28 از 65 نتیجه

آئین نگارش زبان فارسی (با تأکید بر مهارت نوشتن)

۳۳۹,۰۰۰ تومان

آنچه مدیران باید بدانند

۸۹,۰۰۰ تومان

اخلاق و حقوق ورزشی

۱۵۹,۰۰۰ تومان

اداره سازمان های ورزش

۱۷۹,۰۰۰ تومان

ارتباطات عمومی در ورزش

۹۹,۰۰۰ تومان

استراتژی بازاریابی ورزشی

۳۲۹,۰۰۰ تومان

استناددهی و منبع نویسی در علوم ورزشی

۴۹,۰۰۰ تومان

اصول و مبانی مدیریت ورزشی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

بازاریابی جهانی در ورزش

۲۱۹,۰۰۰ تومان

بازاریابی فوتبال

۲۴۹,۰۰۰ تومان

بازاریابی ورزشی (یک نگاه راهبردی)

۳۸۹,۰۰۰ تومان

برندهای ورزشی

۱۸۹,۰۰۰ تومان

بینش های برندسازی در ورزش

۸۹,۰۰۰ تومان

پویایی های گروهی (موضوعات معاصر)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پیوند رسانه و ورزش

۱۰۹,۰۰۰ تومان

تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته

۲۱۹,۰۰۰ تومان

توسعه برنامه های موفق بازاریابی ورزشی

۸۹,۰۰۰ تومان

چگونه یک مربی خصوصی موفق شویم؟

۱۵۹,۰۰۰ تومان

حقوق ورزشی

۱۳۹,۰۰۰ تومان

راهنمای حمایت مالی در ورزش

۵۹,۰۰۰ تومان

راهنمای کاربردی تدریس مدیریت ورزشی

۱۳۹,۰۰۰ تومان

راهنمای کارورزی در مدیریت ورزشی

۵۹,۰۰۰ تومان

رفتار مصرف کننده در ورزش و رویداد

۲۳۹,۰۰۰ تومان

روش های کیفی در مطالعات ورزشی

۹۹,۰۰۰ تومان

رویکرد راهبردی به رفتار سازمانی

۴۲۹,۰۰۰ تومان

زبان تخصصی در مدیریت ورزشی

۸۹,۰۰۰ تومان

ساخت و کاربرد ابزارهای جمع آوری داده ها (با تأکید بر مدیریت ورزشی)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

سبک های مدیریت و رهبری در ورزش

۲۹۹,۰۰۰ تومان