مشاهده همه 22 نتیجه

آزمون های آمادگی جسمانی در فوتبال

۱۳۹۰۰۰ تومان

آموزش اصول پایه و قوانین رشته های ورزشی

۱۴۹۰۰۰ تومان

بازاریابی فوتبال

۲۴۹۰۰۰ تومان

بازی های تمرینی فوتبال (175 بازی برای تمرین تکنیک و تاکتیک)

۱۲۹۰۰۰ تومان

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 9 تا 12 ساله

۱۵۹۰۰۰ تومان

پزشکی ورزشی در فوتبال

۱۵۹۰۰۰ تومان

تمرینات توانی در فوتبال (رویکرد علمی و عملی)

۱۰۹۰۰۰ تومان

تمرینات هوازی و بی هوازی در فوتبال

۱۲۹۰۰۰ تومان

توسعه فوتبال پایه (درس هایی از بهترین آکادمی های دنیا)

۱۵۹۰۰۰ تومان

جامی با طعم قهوه

۱۴۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در فوتبال

۴۹۰۰۰ تومان

ژوزه مورینیو

۱۶۹۰۰۰ تومان

علم تمرین فوتبال

۱۰۹۰۰۰ تومان

علم و فوتبال

۱۲۹۰۰۰ تومان

فوتبال پایه

۱۳۹۰۰۰ تومان

فوتبال در سرزمین رازها

۶۹۰۰۰ تومان

فوتبال سرعتی

۱۸۹۰۰۰ تومان

فوتبال محکم (تکنیک های ساده روان شناسی فوتبال جهت پیشرفت در بازی)

۱۴۹۰۰۰ تومان

کمی با فوتبال

۱۲۹۰۰۰ تومان

گرم کردن در فوتبال

۹۹۰۰۰ تومان

مهارت های پایه فوتبال (رهنمودها و تکنیک های کلیدی برای ارتقاء بازی)

۱۹۹۰۰۰ تومان

هنر دروازه بانی

۷۹۰۰۰ تومان