مشاهده همه 22 نتیجه

آزمون های آمادگی جسمانی در فوتبال

۷۹۰۰۰ تومان

آموزش اصول پایه و قوانین رشته های ورزشی

۴۹۰۰۰ تومان

بازاریابی فوتبال

۱۳۹۰۰۰ تومان

بازی های تمرینی فوتبال (175 بازی برای تمرین تکنیک و تاکتیک)

۷۹۰۰۰ تومان

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 9 تا 12 ساله

۸۹۰۰۰ تومان

پزشکی ورزشی در فوتبال

۶۹۰۰۰ تومان

تمرینات توانی در فوتبال (رویکرد علمی و عملی)

۶۹۰۰۰ تومان

تمرینات هوازی و بی هوازی در فوتبال

۶۹۰۰۰ تومان

توسعه فوتبال پایه (درس هایی از بهترین آکادمی های دنیا)

۷۹۰۰۰ تومان

جامی با طعم قهوه

۹۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در فوتبال

۲۹۰۰۰ تومان

ژوزه مورینیو

۱۲۹۰۰۰ تومان

علم تمرین فوتبال

۷۹۰۰۰ تومان

علم و فوتبال

۸۹۰۰۰ تومان

فوتبال پایه

۷۹۰۰۰ تومان

فوتبال در سرزمین رازها

۳۹۱۰۰ تومان

فوتبال سرعتی

۸۴۰۰۰ تومان

فوتبال محکم (تکنیک های ساده روان شناسی فوتبال جهت پیشرفت در بازی)

۹۹۰۰۰ تومان

کمی با فوتبال

۱۰۹۰۰۰ تومان

گرم کردن در فوتبال

۳۵۰۰۰ تومان

مهارت های پایه فوتبال (رهنمودها و تکنیک های کلیدی برای ارتقاء بازی)

۸۹۰۰۰ تومان

هنر دروازه بانی

۲۴۹۰۰ تومان