مشاهده همه 22 نتیجه

آزمون های آمادگی جسمانی در فوتبال

۸۹۰۰۰ تومان

آموزش اصول پایه و قوانین رشته های ورزشی

۹۹۰۰۰ تومان

بازاریابی فوتبال

۲۴۹۰۰۰ تومان

بازی های تمرینی فوتبال (175 بازی برای تمرین تکنیک و تاکتیک)

۱۰۹۰۰۰ تومان

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 9 تا 12 ساله

۱۳۹۰۰۰ تومان

پزشکی ورزشی در فوتبال

۹۹۰۰۰ تومان

تمرینات توانی در فوتبال (رویکرد علمی و عملی)

۸۹۰۰۰ تومان

تمرینات هوازی و بی هوازی در فوتبال

۷۹۰۰۰ تومان

توسعه فوتبال پایه (درس هایی از بهترین آکادمی های دنیا)

۷۹۰۰۰ تومان

جامی با طعم قهوه

۱۴۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در فوتبال

۴۹۰۰۰ تومان

ژوزه مورینیو

۱۶۹۰۰۰ تومان

علم تمرین فوتبال

۱۰۹۰۰۰ تومان

علم و فوتبال

۱۲۹۰۰۰ تومان

فوتبال پایه

۸۹۰۰۰ تومان

فوتبال در سرزمین رازها

۶۹۰۰۰ تومان

فوتبال سرعتی

۹۹۰۰۰ تومان

فوتبال محکم (تکنیک های ساده روان شناسی فوتبال جهت پیشرفت در بازی)

۱۲۹۰۰۰ تومان

کمی با فوتبال

۱۲۹۰۰۰ تومان

گرم کردن در فوتبال

۷۹۰۰۰ تومان

مهارت های پایه فوتبال (رهنمودها و تکنیک های کلیدی برای ارتقاء بازی)

۱۶۹۰۰۰ تومان

هنر دروازه بانی

۵۹۰۰۰ تومان