نمایش دادن همه 22 نتیجه

آزمون های آمادگی جسمانی در فوتبال

۱۵۹,۰۰۰ تومان

آموزش اصول پایه و قوانین رشته های ورزشی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

بازاریابی فوتبال

۲۴۹,۰۰۰ تومان

بازی های تمرینی فوتبال (175 بازی برای تمرین تکنیک و تاکتیک)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 9 تا 12 ساله

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پزشکی ورزشی در فوتبال

۱۷۹,۰۰۰ تومان

تمرینات توانی در فوتبال (رویکرد علمی و عملی)

۱۰۹,۰۰۰ تومان

تمرینات هوازی و بی هوازی در فوتبال

۱۲۹,۰۰۰ تومان

توسعه فوتبال پایه (درس هایی از بهترین آکادمی های دنیا)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

جامی با طعم قهوه

۱۴۹,۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در فوتبال

۷۹,۰۰۰ تومان

ژوزه مورینیو

۱۹۹,۰۰۰ تومان

علم تمرین فوتبال

۱۵۹,۰۰۰ تومان

علم و فوتبال

۱۶۹,۰۰۰ تومان

فوتبال پایه

۱۵۹,۰۰۰ تومان

فوتبال در سرزمین رازها

۶۹,۰۰۰ تومان

فوتبال سرعتی

۲۰۹,۰۰۰ تومان

فوتبال محکم (تکنیک های ساده روان شناسی فوتبال جهت پیشرفت در بازی)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

کمی با فوتبال

۲۳۹,۰۰۰ تومان

گرم کردن در فوتبال

۱۱۹,۰۰۰ تومان

مهارت های پایه فوتبال (رهنمودها و تکنیک های کلیدی برای ارتقاء بازی)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

هنر دروازه بانی

۱۰۹,۰۰۰ تومان