نمایش دادن همه 22 نتیجه

آزمون های آمادگی جسمانی در فوتبال

۱۷۹,۰۰۰ تومان

آموزش اصول پایه و قوانین رشته های ورزشی

۱۷۹,۰۰۰ تومان

بازاریابی فوتبال

۲۴۹,۰۰۰ تومان

بازی های تمرینی فوتبال (175 بازی برای تمرین تکنیک و تاکتیک)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 9 تا 12 ساله

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پزشکی ورزشی در فوتبال

۱۹۹,۰۰۰ تومان

تمرینات توانی در فوتبال (رویکرد علمی و عملی)

۱۳۹,۰۰۰ تومان

تمرینات هوازی و بی هوازی در فوتبال

۱۴۹,۰۰۰ تومان

توسعه فوتبال پایه (درس هایی از بهترین آکادمی های دنیا)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

جامی با طعم قهوه

۱۴۹,۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در فوتبال

۹۹,۰۰۰ تومان

ژوزه مورینیو

۲۷۹,۰۰۰ تومان

علم تمرین فوتبال

۱۹۹,۰۰۰ تومان

علم و فوتبال

۲۳۹,۰۰۰ تومان

فوتبال پایه

۱۷۹,۰۰۰ تومان

فوتبال در سرزمین رازها

۶۹,۰۰۰ تومان

فوتبال سرعتی

۲۳۹,۰۰۰ تومان

فوتبال محکم (تکنیک های ساده روان شناسی فوتبال جهت پیشرفت در بازی)

۲۰۹,۰۰۰ تومان

کمی با فوتبال

۲۳۹,۰۰۰ تومان

گرم کردن در فوتبال

۱۱۹,۰۰۰ تومان

مهارت های پایه فوتبال (رهنمودها و تکنیک های کلیدی برای ارتقاء بازی)

۲۳۹,۰۰۰ تومان

هنر دروازه بانی

۱۰۹,۰۰۰ تومان