نمایش دادن همه 18 نتیجه

آمادگی جسمانی و تمرینات هوازی در آب (تمرینات با آکوانودل)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

آناتومي شنا

۱۹۹,۰۰۰ تومان

اصول نوین ورزش در آب

۲۵۹,۰۰۰ تومان

پرورش شناگران

۳۱۹,۰۰۰ تومان

تغذیه مناسب برای شناگران

۱۴۹,۰۰۰ تومان

تکنیک بهتر شنای سریعتر

۲۰۹,۰۰۰ تومان

تمرین در آب

۲۰۹,۰۰۰ تومان

تمرینات شنای رقابتی

۳۶۹,۰۰۰ تومان

راهنمای جامع تمرینات با وزنه ویژه شناگران

۱۶۹,۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در شنا

۱۰۹,۰۰۰ تومان

علم شنا ( بهبود عملکرد و تمرین )

۲۴۹,۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (جلد دوم)

۱۷۹,۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (علم مکانیک و تکنیک شنا) جلد اول

۱۷۹,۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (علوم ورزشی کاربردی) جلد سوم

۱۹۹,۰۰۰ تومان

علم شنای رقابتی (ملاحظات گروه های خاص) جلد چهارم

۱۷۹,۰۰۰ تومان

قدرت بیشتر شنای سریعتر

۱۴۹,۰۰۰ تومان

گام هایی برای موفقیت در شنا

۲۸۹,۰۰۰ تومان

مبانی شنای سریع

۳۶۹,۰۰۰ تومان