نمایش دادن همه 23 نتیجه

10 دقیقه سرسختی ذهنی

۱۳۹,۰۰۰ تومان

آشنایی با روان شناسی ورزشی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

استعدادیابی و استعدادپروری در ورزش

۱۷۹,۰۰۰ تومان

اصول اولیه روان شناسی ورزشی

۷۹,۰۰۰ تومان

اصول مهارت های مشاوره ای برای روان شناسان ورزشی

۶۹,۰۰۰ تومان

توسعه کسب و کار مشاوره در روان شناسی ورزش

۱۲۹,۰۰۰ تومان

چگونه روان شناس ورزش و تمرین شویم ؟

۵۹,۰۰۰ تومان

چگونه یک روانشناس ورزشی شویم؟

۱۴۹,۰۰۰ تومان

رشد حرکتی،یادگیری حرکتی و روان شناسی

۱۳۹,۰۰۰ تومان

روان شناسی تصویرسازی ذهنی در ورزش

۱۲۹,۰۰۰ تومان

روان شناسی ورزش (کاربرد موسیقی در ورزش)

۴۹,۰۰۰ تومان

روان شناسی ورزشکار آسیب دیده

۶۹,۰۰۰ تومان

روان شناسی ورزشی

۱۴۹,۰۰۰ تومان

روانشناسی عملکرد ورزشی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

روانشناسی ورزشی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

روانشناسی ورزشی با تأکید بر بسکتبال

۸۹,۰۰۰ تومان

سنجش در روان شناسی ورزش و تمرین

۳۷۹,۰۰۰ تومان

کاربرد روان شناسی در پزشکی ورزشی

۷۹,۰۰۰ تومان

مبانی روانشناسی ورزش و تمرین (جلد اول)

۲۷۹,۰۰۰ تومان

مبانی روانشناسی ورزش و تمرین (جلد دوم)

۲۹۹,۰۰۰ تومان

مربیگری ورزشکاران برای اوج عملکرد (با رویکرد مصاحبه انگیزشی)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

مهارت های ارتباطی در ورزش

۴۹,۰۰۰ تومان

ورزشکار هوشیار (رازهایی برای عملکرد خالص)

۷۹,۰۰۰ تومان