مشاهده همه 23 نتیجه

10 دقیقه سرسختی ذهنی

۴۹۰۰۰ تومان

آشنایی با روان شناسی ورزشی

۴۹۰۰۰ تومان

استعدادیابی و استعدادپروری در ورزش

۷۹۰۰۰ تومان

اصول اولیه روان شناسی ورزشی

۳۹۰۰۰ تومان

اصول مهارت های مشاوره ای برای روان شناسان ورزشی

۲۴۰۰۰ تومان

توسعه کسب و کار مشاوره در روان شناسی ورزش

۶۹۰۰۰ تومان

چگونه روان شناس ورزش و تمرین شویم ؟

۴۹۰۰۰ تومان

چگونه یک روانشناس ورزشی شویم؟

۷۹۰۰۰ تومان

رشد حرکتی،یادگیری حرکتی و روان شناسی

۳۵۰۰۰ تومان

روان شناسی تصویرسازی ذهنی در ورزش

۵۹۰۰۰ تومان

روان شناسی ورزش (کاربرد موسیقی در ورزش)

۱۹۰۰۰ تومان

روان شناسی ورزشکار آسیب دیده

۵۹۰۰۰ تومان

روان شناسی ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

روانشناسی عملکرد ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

روانشناسی ورزشی

۴۹۰۰۰ تومان

روانشناسی ورزشی با تأکید بر بسکتبال

۱۹۹۰۰ تومان

سنجش در روان شناسی ورزش و تمرین

۲۴۹۰۰۰ تومان

کاربرد روان شناسی در پزشکی ورزشی

۳۹۰۰۰ تومان

مبانی روان شناسی ورزش و تمرین (جلد اول)

۱۵۹۰۰۰ تومان

مبانی روان شناسی ورزش و تمرین (جلد دوم)

۱۹۹۰۰۰ تومان

مربیگری ورزشکاران برای اوج عملکرد (با رویکرد مصاحبه انگیزشی)

۱۲۹۰۰۰ تومان

مهارت های ارتباطی در ورزش

۲۹۰۰۰ تومان

ورزشکار هوشیار (رازهایی برای عملکرد خالص)

۳۹۰۰۰ تومان