مشاهده همه 23 نتیجه

10 دقیقه سرسختی ذهنی

۹۹۰۰۰ تومان

آشنایی با روان شناسی ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

استعدادیابی و استعدادپروری در ورزش

۱۴۹۰۰۰ تومان

اصول اولیه روان شناسی ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

اصول مهارت های مشاوره ای برای روان شناسان ورزشی

۶۹۰۰۰ تومان

توسعه کسب و کار مشاوره در روان شناسی ورزش

۱۲۹۰۰۰ تومان

چگونه روان شناس ورزش و تمرین شویم ؟

۵۹۰۰۰ تومان

چگونه یک روانشناس ورزشی شویم؟

۱۴۹۰۰۰ تومان

رشد حرکتی،یادگیری حرکتی و روان شناسی

۶۹۰۰۰ تومان

روان شناسی تصویرسازی ذهنی در ورزش

۱۲۹۰۰۰ تومان

روان شناسی ورزش (کاربرد موسیقی در ورزش)

۴۹۰۰۰ تومان

روان شناسی ورزشکار آسیب دیده

۶۹۰۰۰ تومان

روان شناسی ورزشی

۱۴۹۰۰۰ تومان

روانشناسی عملکرد ورزشی

۹۹۰۰۰ تومان

روانشناسی ورزشی

۱۲۹۰۰۰ تومان

روانشناسی ورزشی با تأکید بر بسکتبال

۵۹۰۰۰ تومان

سنجش در روان شناسی ورزش و تمرین

۳۷۹۰۰۰ تومان

کاربرد روان شناسی در پزشکی ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

مبانی روان شناسی ورزش و تمرین (جلد اول)

۲۷۹۰۰۰ تومان

مبانی روان شناسی ورزش و تمرین (جلد دوم)

۲۹۹۰۰۰ تومان

مربیگری ورزشکاران برای اوج عملکرد (با رویکرد مصاحبه انگیزشی)

۱۹۹۰۰۰ تومان

مهارت های ارتباطی در ورزش

۴۹۰۰۰ تومان

ورزشکار هوشیار (رازهایی برای عملکرد خالص)

۷۹۰۰۰ تومان