نمایش دادن همه 21 نتیجه

500+1000 تست فیزیولوژی و تغذیه ورزشی (ارشد و دکتری)

۲۱۹,۰۰۰ تومان

آزمون های آمادگی جسمانی در فوتبال

۱۷۹,۰۰۰ تومان

بانک جامع کنکور تربیت بدنی و علوم ورزشی (کاردانی به کارشناسی)

۳۶۹,۰۰۰ تومان

تربیت بدنی عمومی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

تربیت بدنی عمومی تألیف هادی یاراحمدی،عباس محمدی

۱۳۹,۰۰۰ تومان

تربیت بدنی و ورزش سازگارانه

۳۵۹,۰۰۰ تومان

علوم زیستی در تربیت بدنی

۲۲۹,۰۰۰ تومان

فرهنگ جامع اختصارات تربیت بدنی و علوم ورزشی

۱۰۹,۰۰۰ تومان

کتاب آبی رشد و تکامل حرکتی

۴۱۹,۰۰۰ تومان

کتاب بزرگ آناتومی بدنسازی بانوان

۱۹۹,۰۰۰ تومان

کتاب سبز (مجموعه ی جامع کنکور هنرستان) پایه ی دوازدهم

۲۴۹,۰۰۰ تومان

کتاب سبز (مجموعه ی جامع کنکور هنرستان) پایه ی یازدهم

۱۶۹,۰۰۰ تومان

کتاب سبز مدیریت سازمان ها و طرز اجرای مسابقات ورزشی

۳۷۹,۰۰۰ تومان

کتاب سبز یادگیری و کنترل حرکتی

۳۹۹,۰۰۰ تومان

کتاب طلایی مجموعه سوالات کنکور علوم ورزشی (جلد اول 90-85)

۳۱۹,۰۰۰ تومان

مجموعه جامع حرکات اصلاحی

۴۴۹,۰۰۰ تومان

مروری بر نکات آمار سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

۵۹,۰۰۰ تومان

مروری بر نکات حرکات اصلاحی در تربیت بدنی

۵۹,۰۰۰ تومان

مروری بر نکات حرکت شناسی و بیومکانیک در تربیت بدنی

۵۹,۰۰۰ تومان

مروری بر نکات فیزیولوژی و تغذیه ورزشی در تربیت بدنی

۶۹,۰۰۰ تومان

مروری بر نکات مدیریت ورزشی در تربیت بدنی

۵۹,۰۰۰ تومان