مشاهده همه 22 نتیجه

500+1000 تست فیزیولوژی و تغذیه ورزشی (ارشد و دکتری)

۷۹۰۰۰ تومان

آزمون های آمادگی جسمانی در فوتبال

۷۹۰۰۰ تومان

بانک جامع کنکور تربیت بدنی و علوم ورزشی (کاردانی به کارشناسی)

۱۴۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی عمومی

۲۴۹۰۰ تومان

تربیت بدنی عمومی تألیف هادی یاراحمدی،عباس محمدی

۶۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی و ورزش سازگارانه

۲۴۹۰۰۰ تومان

علوم زیستی در تربیت بدنی

۶۹۰۰۰ تومان

فرهنگ جامع اختصارات تربیت بدنی و علوم ورزشی

۴۹۰۰۰ تومان

کتاب آبی رشد و تکامل حرکتی

۱۲۹۰۰۰ تومان

کتاب بزرگ آناتومی بدنسازی بانوان

۹۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز (مجموعه ی جامع کنکور هنرستان) پایه ی دوازدهم

۹۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز (مجموعه ی جامع کنکور هنرستان) پایه ی یازدهم

۷۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز زبان عمومی و تخصصی

۱۲۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز مدیریت سازمان ها و طرز اجرای مسابقات ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز یادگیری و کنترل حرکتی

۱۴۹۰۰۰ تومان

کتاب طلایی بانک جامع آزمون (جلد اول)

۱۲۹۰۰۰ تومان

مجموعه جامع حرکات اصلاحی

۱۸۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات آمار سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

۲۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات حرکات اصلاحی در تربیت بدنی

۲۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات حرکت شناسی و بیومکانیک در تربیت بدنی

۲۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات فیزیولوژی و تغذیه ورزشی در تربیت بدنی

۲۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات مدیریت ورزشی در تربیت بدنی

۲۹۰۰۰ تومان