مشاهده همه 22 نتیجه

500+1000 تست فیزیولوژی و تغذیه ورزشی (ارشد و دکتری)

۱۵۹۰۰۰ تومان

آزمون های آمادگی جسمانی در فوتبال

۱۳۹۰۰۰ تومان

بانک جامع کنکور تربیت بدنی و علوم ورزشی (کاردانی به کارشناسی)

۲۹۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی عمومی

۶۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی عمومی تألیف هادی یاراحمدی،عباس محمدی

۸۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی و ورزش سازگارانه

۳۵۹۰۰۰ تومان

علوم زیستی در تربیت بدنی

۱۲۹۰۰۰ تومان

فرهنگ جامع اختصارات تربیت بدنی و علوم ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

کتاب آبی رشد و تکامل حرکتی

۲۴۹۰۰۰ تومان

کتاب بزرگ آناتومی بدنسازی بانوان

۱۵۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز (مجموعه ی جامع کنکور هنرستان) پایه ی دوازدهم

۱۸۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز (مجموعه ی جامع کنکور هنرستان) پایه ی یازدهم

۱۳۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز زبان عمومی و تخصصی

۱۸۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز مدیریت سازمان ها و طرز اجرای مسابقات ورزشی

۳۷۹۰۰۰ تومان

کتاب سبز یادگیری و کنترل حرکتی

۲۴۹۰۰۰ تومان

کتاب طلایی مجموعه سوالات کنکور علوم ورزشی (جلد اول 90-85)

۱۶۹۰۰۰ تومان

مجموعه جامع حرکات اصلاحی

۳۹۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات آمار سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی

۴۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات حرکات اصلاحی در تربیت بدنی

۴۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات حرکت شناسی و بیومکانیک در تربیت بدنی

۴۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات فیزیولوژی و تغذیه ورزشی در تربیت بدنی

۵۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات مدیریت ورزشی در تربیت بدنی

۵۹۰۰۰ تومان