نمایش 1–24 از 28 نتیجه

200 برنامه تمرینی بدون وسیله با وزن بدن

۲۶۹۰۰۰ تومان

آماده سازی ورزشکاران کودک و نوجوان

۱۶۹۰۰۰ تومان

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

۲۲۹۰۰۰ تومان

اصول و روش های توسعه چابکی و تندی حرکات ورزشی

۵۹۰۰۰ تومان

اصول و مبانی تمرین با محدودیت جریان خون

۸۹۰۰۰ تومان

برنامه های رایگان ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 13 تا 15 سال

۱۶۹۰۰۰ تومان

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 9 تا 12 ساله

۱۳۹۰۰۰ تومان

تئوری و روش شناسی تمرین

۲۵۹۰۰۰ تومان

تئوری و روش شناسی تمرین (حامدی نیا)

۲۷۹۰۰۰ تومان

تجویز فعالیت ورزشی

۱۱۹۰۰۰ تومان

ترفندهای استقامتی

۷۹۰۰۰ تومان

تمرین در منزل (برای آسیب های اسکلتی – عضلانی و آسیب های ورزشی)

۱۵۹۰۰۰ تومان

تمرینات اینتروال با شدت بالا (HIIT)

۱۵۹۰۰۰ تومان

تمرینات با وزن بدن کلستنیکس سبک گرایند

۱۰۹۰۰۰ تومان

تمرینات سه گانه

۱۴۹۰۰۰ تومان

تمرینات کششی بهتر

۱۲۹۰۰۰ تومان

تمرینات معلق TRX

۶۹۰۰۰ تومان

راهکارهای تمرینات اصلاحی برای اختلالات شایع شانه و ران

۱۹۹۰۰۰ تومان

راهنمای کامل تمرینات اصلاحی

۱۱۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرین (اصول و روش شناسی تمرینات ورزشی)

۱۲۹۰۰۰ تومان

شانه منجمد خود را بهبود دهید

۷۹۰۰۰ تومان

طراحی تمرین برای گروه های ورزشی مختلف

۸۹۰۰۰ تومان

علم تمرین

۱۵۹۰۰۰ تومان