نمایش دادن همه 28 نتیجه

200 برنامه تمرینی بدون وسیله با وزن بدن

۴۵۹,۰۰۰ تومان

آماده سازی ورزشکاران کودک و نوجوان

۳۳۹,۰۰۰ تومان

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

۲۲۹,۰۰۰ تومان

اصول و روش های توسعه چابکی و تندی حرکات ورزشی

۱۰۹,۰۰۰ تومان

اصول و مبانی تمرین با محدودیت جریان خون

۸۹,۰۰۰ تومان

برنامه های رایگان ورزشی

۷۹,۰۰۰ تومان

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 13 تا 15 سال

۲۱۹,۰۰۰ تومان

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 9 تا 12 ساله

۱۷۹,۰۰۰ تومان

تئوری و روش شناسی تمرین

۳۹۹,۰۰۰ تومان

تئوری و روش شناسی تمرین (حامدی نیا)

۳۰۹,۰۰۰ تومان

تجویز فعالیت ورزشی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

ترفندهای استقامتی

۷۹,۰۰۰ تومان

تمرین در منزل (برای آسیب های اسکلتی – عضلانی و آسیب های ورزشی)

۲۲۹,۰۰۰ تومان

تمرینات اینتروال با شدت بالا (HIIT)

۱۵۹,۰۰۰ تومان

تمرینات با وزن بدن کلستنیکس سبک گرایند

۱۶۹,۰۰۰ تومان

تمرینات سه گانه

۲۲۹,۰۰۰ تومان

تمرینات کششی بهتر

۱۹۹,۰۰۰ تومان

تمرینات معلق TRX

۱۰۹,۰۰۰ تومان

راهکارهای تمرینات اصلاحی برای اختلالات شایع شانه و ران

۱۹۹,۰۰۰ تومان

راهنمای کامل تمرینات اصلاحی

۱۸۹,۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرین (اصول و روش شناسی تمرینات ورزشی)

۱۲۹,۰۰۰ تومان

شانه منجمد خود را بهبود دهید

۱۴۹,۰۰۰ تومان

طراحی تمرین برای گروه های ورزشی مختلف

۱۲۹,۰۰۰ تومان

علم تمرین

۱۵۹,۰۰۰ تومان

علم و کاربرد تمرینات تناوبی شدید HiiT

۳۲۹,۰۰۰ تومان

مبانی تربیت بدنی علم تمرین و ورزش

۲۳۹,۰۰۰ تومان

مجموعه سوال های چهارگزینه ای علم تمرین

۵۹,۰۰۰ تومان

یادگیری والیبال

۸۹,۰۰۰ تومان