نمایش 1–24 از 28 نتیجه

200 برنامه تمرینی بدون وسیله با وزن بدن

۱۹۹۰۰۰ تومان

آماده سازی ورزشکاران کودک و نوجوان

۱۴۹۰۰۰ تومان

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

۱۵۹۰۰۰ تومان

اصول و روش های توسعه چابکی و تندی حرکات ورزشی

۵۹۰۰۰ تومان

اصول و مبانی تمرین با محدودیت جریان خون

۶۹۰۰۰ تومان

برنامه های رایگان ورزشی

۵۹۰۰۰ تومان

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 13 تا 15 سال

۹۹۰۰۰ تومان

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 9 تا 12 ساله

۸۹۰۰۰ تومان

تئوری و روش شناسی تمرین

۱۸۹۰۰۰ تومان

تئوری و روش شناسی تمرین (حامدی نیا)

۱۸۹۰۰۰ تومان

تجویز فعالیت ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

ترفندهای استقامتی

۵۹۰۰۰ تومان

تمرین در منزل (برای آسیب های اسکلتی – عضلانی و آسیب های ورزشی)

۹۹۰۰۰ تومان

تمرینات اینتروال با شدت بالا (HIIT)

۸۹۰۰۰ تومان

تمرینات با وزن بدن کلستنیکس سبک گرایند

۷۹۰۰۰ تومان

تمرینات سه گانه

۸۹۰۰۰ تومان

تمرینات کششی بهتر

۹۹۰۰۰ تومان

تمرینات معلق TRX

۴۹۰۰۰ تومان

راهکارهای تمرینات اصلاحی برای اختلالات شایع شانه و ران

۱۵۹۰۰۰ تومان

راهنمای کامل تمرینات اصلاحی

۹۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرین (اصول و روش شناسی تمرینات ورزشی)

۹۹۰۰۰ تومان

شانه منجمد خود را بهبود دهید

۶۹۰۰۰ تومان

طراحی تمرین برای گروه های ورزشی مختلف

۵۹۰۰۰ تومان

علم تمرین

۹۹۰۰۰ تومان