نمایش دادن همه 28 نتیجه

15 دقیقه HIIT تمرینات تناوبی با شدت بالا برای بانوان

۱۹۹,۰۰۰ تومان

200 برنامه تمرینی بدون وسیله با وزن بدن

۵۴۹,۰۰۰ تومان

آماده سازی ورزشکاران کودک و نوجوان

۳۹۹,۰۰۰ تومان

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

۳۹۹,۰۰۰ تومان

اصول و روش های توسعه چابکی و تندی حرکات ورزشی

۱۵۹,۰۰۰ تومان

اصول و مبانی تمرین با محدودیت جریان خون

۱۶۹,۰۰۰ تومان

برنامه های رایگان ورزشی

۱۵۹,۰۰۰ تومان

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 13 تا 15 سال

۲۴۹,۰۰۰ تومان

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 9 تا 12 ساله

۱۹۹,۰۰۰ تومان

تئوری و روش شناسی تمرین (حامدی نیا)

۴۴۹,۰۰۰ تومان

تجویز فعالیت ورزشی

۲۱۹,۰۰۰ تومان

ترفندهای استقامتی

۱۵۹,۰۰۰ تومان

تمرین در منزل (برای آسیب های اسکلتی – عضلانی و آسیب های ورزشی)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

تمرینات اینتروال با شدت بالا (HIIT)

۱۹۹,۰۰۰ تومان

تمرینات با وزن بدن کلستنیکس سبک گرایند

۱۶۹,۰۰۰ تومان

تمرینات سه گانه

۲۲۹,۰۰۰ تومان

تمرینات کششی بهتر

۲۴۹,۰۰۰ تومان

تمرینات معلق TRX

۱۱۹,۰۰۰ تومان

دوره بندی تئوری و روش شناسی تمرین

۳۹۹,۰۰۰ تومان

راهکارهای تمرینات اصلاحی برای اختلالات شایع شانه و ران

۴۱۹,۰۰۰ تومان

راهنمای کامل تمرینات اصلاحی

۱۸۹,۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرین (اصول و روش شناسی تمرینات ورزشی)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

شانه منجمد خود را بهبود دهید

۱۸۹,۰۰۰ تومان

طراحی تمرین برای گروه های ورزشی مختلف

۱۵۹,۰۰۰ تومان

علم تمرین

۲۲۹,۰۰۰ تومان

علم و کاربرد تمرینات تناوبی شدید HiiT

۳۸۹,۰۰۰ تومان

مبانی تربیت بدنی علم تمرین و ورزش

۲۷۹,۰۰۰ تومان

یادگیری والیبال

۱۶۹,۰۰۰ تومان