نمایش 1–24 از 28 نتیجه

200 برنامه تمرینی بدون وسیله با وزن بدن

۳۱۹۰۰۰ تومان

آماده سازی ورزشکاران کودک و نوجوان

۳۱۹۰۰۰ تومان

اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی

۲۲۹۰۰۰ تومان

اصول و روش های توسعه چابکی و تندی حرکات ورزشی

۱۰۹۰۰۰ تومان

اصول و مبانی تمرین با محدودیت جریان خون

۸۹۰۰۰ تومان

برنامه های رایگان ورزشی

۷۹۰۰۰ تومان

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 13 تا 15 سال

۱۶۹۰۰۰ تومان

برنامه های کامل یک فصل تمرینی آکادمیک برای کودکان 9 تا 12 ساله

۱۵۹۰۰۰ تومان

تئوری و روش شناسی تمرین

۳۷۹۰۰۰ تومان

تئوری و روش شناسی تمرین (حامدی نیا)

۳۰۹۰۰۰ تومان

تجویز فعالیت ورزشی

۱۶۹۰۰۰ تومان

ترفندهای استقامتی

۷۹۰۰۰ تومان

تمرین در منزل (برای آسیب های اسکلتی – عضلانی و آسیب های ورزشی)

۲۲۹۰۰۰ تومان

تمرینات اینتروال با شدت بالا (HIIT)

۱۵۹۰۰۰ تومان

تمرینات با وزن بدن کلستنیکس سبک گرایند

۱۰۹۰۰۰ تومان

تمرینات سه گانه

۱۴۹۰۰۰ تومان

تمرینات کششی بهتر

۱۹۹۰۰۰ تومان

تمرینات معلق TRX

۶۹۰۰۰ تومان

راهکارهای تمرینات اصلاحی برای اختلالات شایع شانه و ران

۱۹۹۰۰۰ تومان

راهنمای کامل تمرینات اصلاحی

۱۳۹۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرین (اصول و روش شناسی تمرینات ورزشی)

۱۲۹۰۰۰ تومان

شانه منجمد خود را بهبود دهید

۱۴۹۰۰۰ تومان

طراحی تمرین برای گروه های ورزشی مختلف

۱۲۹۰۰۰ تومان

علم تمرین

۱۵۹۰۰۰ تومان