نمایش دادن همه 15 نتیجه

110 تمرین با توپ طبی

۹۹,۰۰۰ تومان

آناتومی تمرینات قدرتی

۲۴۹,۰۰۰ تومان

اصول تمرینات سرعتی و استقامتی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پایش تمرین و عملکرد در ورزشکاران

۲۴۹,۰۰۰ تومان

تمرین قدرتی برای مردان

۲۴۹,۰۰۰ تومان

تمرینات جنبش پذیری

۱۴۹,۰۰۰ تومان

تمرینات قدرتی با کش های بدنسازی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

تمرینات قدرتی برای افزایش سرعت ورزشکاران

۱۴۹,۰۰۰ تومان

تمرینات نردبانی سرعت و چابکی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

رازهای موفقیت در طراحی برنامه های تمرینی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرین (اصول و روش شناسی تمرینات ورزشی)

۱۲۹,۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در کشتی

۴۹,۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در والیبال

۴۹,۰۰۰ تومان

سرعت در ورزش

۱۹۹,۰۰۰ تومان

طراحی تمرینات قدرتی

۱۶۹,۰۰۰ تومان