نمایش دادن همه 15 نتیجه

110 تمرین با توپ طبی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

آناتومی تمرینات قدرتی

۲۶۹,۰۰۰ تومان

اصول تمرینات سرعتی و استقامتی

۲۰۹,۰۰۰ تومان

پایش تمرین و عملکرد در ورزشکاران

۳۵۹,۰۰۰ تومان

تمرین قدرتی برای مردان

۲۴۹,۰۰۰ تومان

تمرینات جنبش پذیری

۱۴۹,۰۰۰ تومان

تمرینات قدرتی با کش های بدنسازی

۲۲۹,۰۰۰ تومان

تمرینات قدرتی برای افزایش سرعت ورزشکاران

۱۴۹,۰۰۰ تومان

تمرینات نردبانی سرعت و چابکی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

رازهای موفقیت در طراحی برنامه های تمرینی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرین (اصول و روش شناسی تمرینات ورزشی)

۱۴۹,۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در کشتی

۹۹,۰۰۰ تومان

زمان بندی تمرینات قدرتی در والیبال

۹۹,۰۰۰ تومان

سرعت در ورزش

۲۳۹,۰۰۰ تومان

طراحی تمرینات قدرتی

۲۰۹,۰۰۰ تومان