نمایش 1–28 از 49 نتیجه

اصول تغذیه ورزشی

۲۳۹,۰۰۰ تومان

اصول ورزش و تغذیه ورزشی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

بیوانرژی فعالیت ورزشی

۲۸۹,۰۰۰ تومان

پاسخ به 77 پرسش کلیدی درباره کاهش و افزایش وزن مطلوب

۱۲۹,۰۰۰ تومان

تغذیه برای فوتبال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

تغذیه برای ورزشکاران پارالمپیکی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

تغذیه مناسب برای شناگران

۱۴۹,۰۰۰ تومان

تغذیه و بازیابی برای ورزشکاران بسکتبال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

تغذیه و عملکرد ورزشی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

تغذیه و فعالیت ورزشی در بیماری های التهابی

۲۶۹,۰۰۰ تومان

تغذیه و کلیات آن در بسکتبال

۱۰۹,۰۰۰ تومان

تغذیه و متابولیسم در ورزش فعالیت ورزشی و تندرستی

۵۴۹,۰۰۰ تومان

تغذیه و متابولیسم فعالیت ورزشی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

تغذیه ورزشی

۳۹۹,۰۰۰ تومان

تغذیه ورزشی (اصول کاربردی رژیم های غذایی گیاه خواری)

۳۷۹,۰۰۰ تومان

تغذیه ورزشی (تئوری و کاربرد)

۲۶۹,۰۰۰ تومان

تغذیه ورزشی (درآمدی بر تولید انرژی و عملکرد ورزشی)

۳۹۹,۰۰۰ تومان

تغذیه ورزشی پیشرفته

۳۹۹,۰۰۰ تومان

تغذیه ورزشی جوانان

۱۹۹,۰۰۰ تومان

تغذیه ورزشی کاربردی

۳۲۹,۰۰۰ تومان

تغذیه ورزشی نوین (جلد اول)

۵۴۹,۰۰۰ تومان

تغذیه ورزشی ویژه کسب مدال طلا

۳۲۹,۰۰۰ تومان

تناسب اندام برای مردان بالای 50 سال

۱۱۹,۰۰۰ تومان

داروهای بهبود عملکرد و هورمون ها در ورزش

۱۵۹,۰۰۰ تومان

راهنمای تغذیه بالینی در کووید 19

۱۳۹,۰۰۰ تومان

راهنمای تغذیه و درمان های طبیعی

۹۹,۰۰۰ تومان

راهنمای تغذیه ورزشی برای مربیان

۱۵۹,۰۰۰ تومان

راهنمای تمرین و تغذیه بر اساس تیپ بدنی

۲۲۹,۰۰۰ تومان