مشاهده همه 13 نتیجه

استعدادیابی در دو و میدانی

۳۹۰۰۰ تومان

اصول،مبانی و فلسفه علوم ورزشی و تربیت بدنی

۵۹۰۰۰ تومان

الفبای ورزش حرفه ای

۴۷۰۰۰ تومان

بانک جامع کنکور تربیت بدنی و علوم ورزشی (کاردانی به کارشناسی)

۱۴۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی برای کودکان با معلولیت متوسط تا شدید

۸۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی در مدارس

۵۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی عمومی 1

۴۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی عمومی 1 و 2 تألیف رضا رستمی

۵۹۰۰۰ تومان

تربیت بدنی ویژه بیماران و موارد خاص

۳۹۰۰۰ تومان

راهنمای درک مطلب انگلیسی برای دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی

۹۹۰۰۰ تومان

مبانی روانی- اجتماعی در تربیت بدنی

۵۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات حرکات اصلاحی در تربیت بدنی

۲۹۰۰۰ تومان

مروری بر نکات مدیریت ورزشی در تربیت بدنی

۲۹۰۰۰ تومان