نمایش دادن همه 12 نتیجه

الکتروکاردیوگرام (ECG)

۲۳۹,۰۰۰ تومان

پاسخ های قلبی – عروقی به فعالیت های ورزشی

۱۰۹,۰۰۰ تومان

تربیت بدنی ویژه بیماران و موارد خاص

۱۲۹,۰۰۰ تومان

توانبخشی قلبی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

جنبه های بالینی و ژنتیکی مرگ ناگهانی قلبی در پزشکی ورزشی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

سازگاری های قلبی عروقی (رهیافتی سلولی و مولکولی)

۵۲۹,۰۰۰ تومان

سازگاری های قلبی عروقی با تمرین

۱۰۹,۰۰۰ تومان

فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری های قلبی – عروقی

۳۹۹,۰۰۰ تومان

مبانی قلب و عروق دکتر عبدالحمید ذکایی دکتر سارا کربلایی فر

۲۲۹,۰۰۰ تومان

مفاهیم فیزیولوژی قلب و عروق

۳۴۹,۰۰۰ تومان

مقدمه ای بر تست ورزش قلبی-ریوی

۱۵۹,۰۰۰ تومان

ورزش در بازتوانی قلبی و کاردیولوژی پیشگیرانه

۱۳۹,۰۰۰ تومان