نمایش دادن همه 12 نتیجه

الکتروکاردیوگرام (ECG)

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پاسخ های قلبی – عروقی به فعالیت های ورزشی

۶۹,۰۰۰ تومان

تربیت بدنی ویژه بیماران و موارد خاص

۷۹,۰۰۰ تومان

توانبخشی قلبی

۸۹,۰۰۰ تومان

جنبه های بالینی و ژنتیکی مرگ ناگهانی قلبی در پزشکی ورزشی

۸۹,۰۰۰ تومان

سازگاری های قلبی عروقی (رهیافتی سلولی و مولکولی)

۴۷۹,۰۰۰ تومان

سازگاری های قلبی عروقی با تمرین

۷۹,۰۰۰ تومان

فعالیت بدنی و پیشگیری از بیماری های قلبی – عروقی

۱۹۹,۰۰۰ تومان

مبانی قلب و عروق دکتر عبدالحمید ذکایی دکتر سارا کربلایی فر

۱۱۹,۰۰۰ تومان

مفاهیم فیزیولوژی قلب و عروق

۲۱۹,۰۰۰ تومان

مقدمه ای بر تست ورزش قلبی-ریوی

۹۹,۰۰۰ تومان

ورزش در بازتوانی قلبی و کاردیولوژی پیشگیرانه

۱۱۹,۰۰۰ تومان