نمایش دادن همه 14 نتیجه

استراتژی بازاریابی ورزشی

۴۵۹,۰۰۰ تومان

بازاریابی جهانی در ورزش

۲۸۹,۰۰۰ تومان

بازاریابی فوتبال

۲۴۹,۰۰۰ تومان

بازاریابی ورزشی (یک نگاه راهبردی)

۴۹۹,۰۰۰ تومان

برندهای ورزشی

۲۵۹,۰۰۰ تومان

بینش های برندسازی در ورزش

۱۴۹,۰۰۰ تومان

پیوند رسانه و ورزش

۱۸۹,۰۰۰ تومان

تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته

۳۹۹,۰۰۰ تومان

توسعه برنامه های موفق بازاریابی ورزشی

۱۲۹,۰۰۰ تومان

چگونه یک مربی خصوصی موفق شویم؟

۱۵۹,۰۰۰ تومان

راهنمای حمایت مالی در ورزش

۹۹,۰۰۰ تومان

رفتار مصرف کننده در ورزش و رویداد

۲۳۹,۰۰۰ تومان

سرمایه گذاری برای مدیران ورزشی

۲۶۹,۰۰۰ تومان

کارآفرینی ورزش

۱۶۹,۰۰۰ تومان