نمایش دادن همه 14 نتیجه

استراتژی بازاریابی ورزشی

۳۲۹,۰۰۰ تومان

بازاریابی جهانی در ورزش

۲۱۹,۰۰۰ تومان

بازاریابی فوتبال

۲۴۹,۰۰۰ تومان

بازاریابی ورزشی (یک نگاه راهبردی)

۳۸۹,۰۰۰ تومان

برندهای ورزشی

۱۸۹,۰۰۰ تومان

بینش های برندسازی در ورزش

۸۹,۰۰۰ تومان

پیوند رسانه و ورزش

۱۰۹,۰۰۰ تومان

تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته

۲۱۹,۰۰۰ تومان

توسعه برنامه های موفق بازاریابی ورزشی

۸۹,۰۰۰ تومان

چگونه یک مربی خصوصی موفق شویم؟

۱۵۹,۰۰۰ تومان

راهنمای حمایت مالی در ورزش

۵۹,۰۰۰ تومان

رفتار مصرف کننده در ورزش و رویداد

۲۳۹,۰۰۰ تومان

سرمایه گذاری برای مدیران ورزشی

۲۰۹,۰۰۰ تومان

کارآفرینی ورزش

۱۰۹,۰۰۰ تومان