نمایش 1–24 از 33 نتیجه

100 پرسش و پاسخ در زمینه آسیب های ورزشی

۸۹۰۰۰ تومان

FMS حرکت (سیستم های حرکات عملکردی)

۲۱۹۰۰۰ تومان

آسیب شناسی ورزشی

۹۹۰۰۰ تومان

آناتومی آسیب های ورزشی (برای بازتوانی و آمادگی جسمانی)

۱۲۹۰۰۰ تومان

اختلالات اسکلتی عضلانی گردن

۶۴۰۰۰ تومان

ارزیابی پوسچر

۴۹۰۰۰ تومان

ارزیابی های بالینی در اختلالات اسکلتی عضلانی

۱۴۹۰۰۰ تومان

ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی

۱۵۹۰۰۰ تومان

ایمنی و بهداشت فردی در ورزش

۶۹۰۰۰ تومان

بهداشت روان و ورزش

۳۲۰۰۰ تومان

بهداشت و ورزش

۸۹۰۰۰ تومان

پرسشنامه های ارزیابی جسمانی با رویکرد ارتوپدیک

۶۹۰۰۰ تومان

پزشکی ورزشی در فوتبال

۶۹۰۰۰ تومان

پل میان نوتوانی و عملکرد ورزشی

۱۳۹۰۰۰ تومان

تکنیک های توانبخشی در طب ورزشی و امدادگری ورزشی(جلد اول)

۱۷۹۰۰۰ تومان

تمرینات اصلاحی و درمانی برای ناهنجاریهای ستون فقرات

۳۹۰۰۰ تومان

چگونه زانو خود را درمان کنیم؟

۵۹۰۰۰ تومان

چگونه شانه خود را درمان کنیم؟

۵۹۰۰۰ تومان

چگونه کمر خود را درمان کنیم؟

۵۹۰۰۰ تومان

حرکات اصلاحی تألیف دکتر یحیی سخنگویی و زهره افشارمند

۱۸۹۰۰۰ تومان

حرکات اصلاحی تألیف دکتر یحیی سخنگویی،زهره افشارمند

۱۸۹۰۰۰ تومان

حرکت درمانی با تأکید بر کمردرد و کف پای صاف

۴۹۰۰۰ تومان

دایره المعارف تمرین درمانی در ضایعات مغزی و طناب نخاعی

۲۹۹۰۰۰ تومان

راهنمای جامع رباط صلیبی قدامی

۱۰۹۰۰۰ تومان