نمایش 1–24 از 33 نتیجه

100 پرسش و پاسخ در زمینه آسیب های ورزشی

۱۶۹۰۰۰ تومان

FMS حرکت (سیستم های حرکات عملکردی)

۳۲۹۰۰۰ تومان

آسیب شناسی ورزشی

۱۹۹۰۰۰ تومان

آناتومی آسیب های ورزشی (برای بازتوانی و آمادگی جسمانی)

۲۴۹۰۰۰ تومان

اختلالات اسکلتی عضلانی گردن

۱۳۹۰۰۰ تومان

ارزیابی پوسچر

۸۹۰۰۰ تومان

ارزیابی های بالینی در اختلالات اسکلتی عضلانی

۲۱۹۰۰۰ تومان

ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی

۲۱۹۰۰۰ تومان

ایمنی و بهداشت فردی در ورزش

۶۹۰۰۰ تومان

بهداشت روان و ورزش

۶۹۰۰۰ تومان

بهداشت و ورزش

۱۲۹۰۰۰ تومان

پرسشنامه های ارزیابی جسمانی با رویکرد ارتوپدیک

۸۹۰۰۰ تومان

پزشکی ورزشی در فوتبال

۱۵۹۰۰۰ تومان

پل میان نوتوانی و عملکرد ورزشی

۲۲۹۰۰۰ تومان

تکنیک های توانبخشی در طب ورزشی و امدادگری ورزشی(جلد اول)

۲۸۹۰۰۰ تومان

تمرینات اصلاحی و درمانی برای ناهنجاریهای ستون فقرات

۹۹۰۰۰ تومان

چگونه زانو خود را درمان کنیم؟

۹۹۰۰۰ تومان

چگونه شانه خود را درمان کنیم؟

۸۹۰۰۰ تومان

چگونه کمر خود را درمان کنیم؟

۷۹۰۰۰ تومان

حرکات اصلاحی تألیف دکتر یحیی سخنگویی و زهره افشارمند

۲۴۹۰۰۰ تومان

حرکات اصلاحی تألیف دکتر یحیی سخنگویی،زهره افشارمند

۲۴۹۰۰۰ تومان

حرکت درمانی با تأکید بر کمردرد و کف پای صاف

۸۹۰۰۰ تومان

دایره المعارف تمرین درمانی در ضایعات مغزی و طناب نخاعی

۵۶۹۰۰۰ تومان

راهنمای جامع رباط صلیبی قدامی

۲۰۹۰۰۰ تومان