نمایش 1–24 از 33 نتیجه

100 پرسش و پاسخ در زمینه آسیب های ورزشی

۱۲۹۰۰۰ تومان

FMS حرکت (سیستم های حرکات عملکردی)

۲۸۹۰۰۰ تومان

آسیب شناسی ورزشی

۱۲۹۰۰۰ تومان

آناتومی آسیب های ورزشی (برای بازتوانی و آمادگی جسمانی)

۱۷۹۰۰۰ تومان

اختلالات اسکلتی عضلانی گردن

۷۹۰۰۰ تومان

ارزیابی پوسچر

۸۹۰۰۰ تومان

ارزیابی های بالینی در اختلالات اسکلتی عضلانی

۲۱۹۰۰۰ تومان

ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی

۲۱۹۰۰۰ تومان

ایمنی و بهداشت فردی در ورزش

۶۹۰۰۰ تومان

بهداشت روان و ورزش

۶۹۰۰۰ تومان

بهداشت و ورزش

۱۲۹۰۰۰ تومان

پرسشنامه های ارزیابی جسمانی با رویکرد ارتوپدیک

۸۹۰۰۰ تومان

پزشکی ورزشی در فوتبال

۱۲۹۰۰۰ تومان

پل میان نوتوانی و عملکرد ورزشی

۲۲۹۰۰۰ تومان

تکنیک های توانبخشی در طب ورزشی و امدادگری ورزشی(جلد اول)

۲۸۹۰۰۰ تومان

تمرینات اصلاحی و درمانی برای ناهنجاریهای ستون فقرات

۶۹۰۰۰ تومان

چگونه زانو خود را درمان کنیم؟

۵۹۰۰۰ تومان

چگونه شانه خود را درمان کنیم؟

۵۹۰۰۰ تومان

چگونه کمر خود را درمان کنیم؟

۵۹۰۰۰ تومان

حرکات اصلاحی تألیف دکتر یحیی سخنگویی و زهره افشارمند

۲۴۹۰۰۰ تومان

حرکات اصلاحی تألیف دکتر یحیی سخنگویی،زهره افشارمند

۲۴۹۰۰۰ تومان

حرکت درمانی با تأکید بر کمردرد و کف پای صاف

۸۹۰۰۰ تومان

دایره المعارف تمرین درمانی در ضایعات مغزی و طناب نخاعی

۴۹۹۰۰۰ تومان

راهنمای جامع رباط صلیبی قدامی

۱۷۹۰۰۰ تومان