نمایش 1–28 از 32 نتیجه

100 پرسش و پاسخ در زمینه آسیب های ورزشی

۲۴۹,۰۰۰ تومان

FMS حرکت (سیستم های حرکات عملکردی)

۴۴۹,۰۰۰ تومان

آسیب شناسی ورزشی

۲۴۹,۰۰۰ تومان

آناتومی آسیب های ورزشی (برای بازتوانی و آمادگی جسمانی)

۳۲۹,۰۰۰ تومان

اختلالات اسکلتی عضلانی گردن

۱۷۹,۰۰۰ تومان

ارزیابی پوسچر

۱۶۹,۰۰۰ تومان

ارزیابی های بالینی در اختلالات اسکلتی عضلانی

۳۶۹,۰۰۰ تومان

ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

ایمنی و بهداشت فردی در ورزش

۱۰۹,۰۰۰ تومان

بهداشت روان و ورزش

۶۹,۰۰۰ تومان

بهداشت و ورزش

۱۵۹,۰۰۰ تومان

پرسشنامه های ارزیابی جسمانی با رویکرد ارتوپدیک

۱۶۹,۰۰۰ تومان

پزشکی ورزشی در فوتبال

۱۹۹,۰۰۰ تومان

پل میان نوتوانی و عملکرد ورزشی

۳۳۹,۰۰۰ تومان

تکنیک های توانبخشی در طب ورزشی و امدادگری ورزشی(جلد اول)

۳۹۹,۰۰۰ تومان

تمرینات اصلاحی و درمانی برای ناهنجاریهای ستون فقرات

۹۹,۰۰۰ تومان

چگونه زانو خود را درمان کنیم؟

۹۹,۰۰۰ تومان

چگونه شانه خود را درمان کنیم؟

۸۹,۰۰۰ تومان

چگونه کمر خود را درمان کنیم؟

۱۰۹,۰۰۰ تومان

حرکات اصلاحی تألیف دکتر یحیی سخنگویی،زهره افشارمند

۳۴۹,۰۰۰ تومان

حرکت درمانی با تأکید بر کمردرد و کف پای صاف

۱۴۹,۰۰۰ تومان

دایره المعارف تمرین درمانی در ضایعات مغزی و طناب نخاعی

۷۲۹,۰۰۰ تومان

راهنمای جامع رباط صلیبی قدامی

۲۵۹,۰۰۰ تومان

روان شناسی ورزشکار آسیب دیده

۱۰۹,۰۰۰ تومان

فعالیت ورزشی و بیماری ها

۱۷۹,۰۰۰ تومان

کمک های اولیه در آسیب های ورزشی

۱۸۹,۰۰۰ تومان

کمک های اولیه در ورزش و پیشگیری از آسیب (با تأکید بر ورزش های رایج)

۱۸۹,۰۰۰ تومان

مبانی آموزش تمرینات اصلاحی

۳۷۹,۰۰۰ تومان