نمایش 1–28 از 33 نتیجه

100 پرسش و پاسخ در زمینه آسیب های ورزشی

۱۶۹,۰۰۰ تومان

FMS حرکت (سیستم های حرکات عملکردی)

۴۴۹,۰۰۰ تومان

آسیب شناسی ورزشی

۲۰۹,۰۰۰ تومان

آناتومی آسیب های ورزشی (برای بازتوانی و آمادگی جسمانی)

۲۶۹,۰۰۰ تومان

اختلالات اسکلتی عضلانی گردن

۱۳۹,۰۰۰ تومان

ارزیابی پوسچر

۱۴۹,۰۰۰ تومان

ارزیابی های بالینی در اختلالات اسکلتی عضلانی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

ارزیابی و درمان عدم تعادل عضلانی

۲۴۹,۰۰۰ تومان

ایمنی و بهداشت فردی در ورزش

۱۰۹,۰۰۰ تومان

بهداشت روان و ورزش

۶۹,۰۰۰ تومان

بهداشت و ورزش

۱۵۹,۰۰۰ تومان

پرسشنامه های ارزیابی جسمانی با رویکرد ارتوپدیک

۱۳۹,۰۰۰ تومان

پزشکی ورزشی در فوتبال

۱۷۹,۰۰۰ تومان

پل میان نوتوانی و عملکرد ورزشی

۲۲۹,۰۰۰ تومان

تکنیک های توانبخشی در طب ورزشی و امدادگری ورزشی(جلد اول)

۲۸۹,۰۰۰ تومان

تمرینات اصلاحی و درمانی برای ناهنجاریهای ستون فقرات

۹۹,۰۰۰ تومان

چگونه زانو خود را درمان کنیم؟

۹۹,۰۰۰ تومان

چگونه شانه خود را درمان کنیم؟

۸۹,۰۰۰ تومان

چگونه کمر خود را درمان کنیم؟

۷۹,۰۰۰ تومان

حرکات اصلاحی تألیف دکتر یحیی سخنگویی و زهره افشارمند

۲۴۹,۰۰۰ تومان

حرکات اصلاحی تألیف دکتر یحیی سخنگویی،زهره افشارمند

۳۴۹,۰۰۰ تومان

حرکت درمانی با تأکید بر کمردرد و کف پای صاف

۸۹,۰۰۰ تومان

دایره المعارف تمرین درمانی در ضایعات مغزی و طناب نخاعی

۵۶۹,۰۰۰ تومان

راهنمای جامع رباط صلیبی قدامی

۲۰۹,۰۰۰ تومان

روان شناسی ورزشکار آسیب دیده

۶۹,۰۰۰ تومان

فعالیت ورزشی و بیماری ها

۹۹,۰۰۰ تومان

کمک های اولیه در آسیب های ورزشی

۱۱۹,۰۰۰ تومان

کمک های اولیه در ورزش و پیشگیری از آسیب (با تأکید بر ورزش های رایج)

۱۳۹,۰۰۰ تومان